Voorpagina Gastarbeiders, Islamic Finance

Islamitisch financieren in Nederland

Er staat op dit moment ongeveer 240 miljard euro op alle spaarrekeningen in Nederland. Geld, dat gebaseerd is op vertrouwen en dat in computersystemen en afschriften staat vermeld, méér niet. Het saldo aan persoonlijke leningen, creditcardroodstanden en doorlopende kredieten is meer dan 17 miljard euro en aan roodstanden op betaalrekeningen 8 miljard euro, terwijl er al een hoeveelheid hypotheekschuld open staat van meer dan 525 miljard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Met andere woorden: het ziet er naar uit dat er sprake is van méér schuld dan vermogen, waardoor men systematisch hard moet blijven werken voor de rente & aflossing. Dit zorgt voor extreem sociaal onrecht tussen rijken en diegene die systematisch hard moet blijven werken voor de rente & aflossing. Vooral bij beursgenoteerde financiële instellingen wordt dit gat de komende jaren groter want zij moeten hun winsten maximaliseren, anders worden ze zelf overgenomen. De functie van geld is dus, voor velen, veranderd van iets wat vermogen voorstelde naar iets wat nu schuld voorstelt. Zie dit filmpje.

Er wordt gezegd dat we vertrouwen moeten blijven houden in banken en in het systeem om van geld nog meer geld te maken. Waarom? Anders stort het systeem in elkaar en daar hebben wij met z’n allen niets aan. Hoelang gaat dat nog goe? (In sommige landen is het zelfs zo dat er zoveel krediet wordt gecreëerd dat er alleen rente betaald kan worden. Aflossen lukt niet. Arbeid en natuur zijn uitputtend. Kapitaal op deze manier nooit.)

Wat banken ook kunnen doen is, tastbare activa (bijv. woning) kopen of dat samen met de klant doen. De bank deelt dus in het ondernemersrisico van de klant. Als je daarnaast kortweg ook nog het onzekerheidselement, gokelement en bepaalde bedrijfstakken uitsluit en aalmoezen geeft, ben je ethisch bezig. Tot slot ontvang je als bank zijnde winst bij verkoop, omdat je risico hebt gelopen. (drie pijlers het islamitisch financieren)

Waarom is ‘Islamitisch financieren’ in Nederland nodig? Omdat het menselijker, rechtvaardiger, socialer, ethischer voor de maatschappij is. De situatie van méér schuld dan vermogen kan, indien goed uitgevoerd, niet plaatsvinden omdat er bij elke financiering, sprake is van een onderliggende tastbare bezitting.

Of je rente betaalt aan een bank of dat je maandelijks bedragen aan een islamitisch financiële instelling betaalt. Dat je iets verschuldigd bent, dat blijft hetzelfde. Het allerbeste is dus om zo veel mogelijk te streven naar zaken die écht van jezelf zijn en niet van een financiële instelling. Een docent economie beschreef zijn vak ooit als volgt: “Economie is de wetenschap, die het gedrag bestudeert van mensen dat voortkomt uit schaarste met als doel welvaart. De kunst is om je behoefte te beperken.”

De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) DNB hebben eind mei een verkennende analyse over ‘Islamitisch financieren’ gepubliceerd. De aanleiding van het rapport is de sterke opkomst in het Verenigd Koninkrijk (VK) van Islamitische financiële producten en diensten. De eerste stap is gezet, maar wat kan de vraagzijde van de markt én de overheid doen om in Nederland ook binnen een aantal jaar een aantrekkelijke markt voor islamitisch financieren mogelijk te maken?

Vraagzijde van de markt:

  • zorg dat je bruto inkomen de komende jaren flink stijgt (ongeveer €3500 per maand)
  • vraag de bank wat ze doen met spaarmiddelen en vraag door hoe het zit met het onderzoeken van Islamitisch bankieren (“het never stop asking principe”)
  • blijf streven naar zaken die écht van jezelf zijn en niet van de bank
  • zorg dat je maximaal € 20.000 op je spaarrekening hebt staan en de rest van je geld investeert in de echte economie, in tastbare (maatschappelijke) beleggingen.
  • richt een onafhankelijke Islamic Finance Instituut op om onder andere via een website voorlichting te geven, kennis te verspreiden, zodat moslims en niet-moslims geen verkeerd beeld hebben over Islamitisch financieren.

Overheid:

  •  De overheid kan het beste de definitie van krediet in de Wet op financieel toezicht opener formuleren van geldkrediet in ‘activakrediet’ of nog ruimer ‘activafinanciering’ zodat de halal hypotheek onder de wet valt. (Financiële bijsluiter, dienstenwijzer, zorgplicht, reproduceerbaarheid) Zie hier een voorbeeld van een dienstenwijzer van islamitische hypotheekbank.
  •  Open definitie toekennen aan het begrip rente in de fiscale wet. Aansluitend moet dan ook de eigendomseis om überhaupt in aanmerking te komen voor het ‘H-woord’ verlaagd worden. Het afschaffen van het artikel 13 WBR mits de woning via een ‘islamitische’ hypotheek gefinancierd, zodat er geen sprake meer is van een eigen bijdrage aan overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen zes maanden.

Wat mij betreft komen de bovenstaande benaderingen in de richting van haar doel. Het doel, dat Nederland (uit de mond van de minister van Financiën) graag een Islamitisch financieel centrum wil worden. Innovatie wordt door de overheid als noodzaak gezien om economische groei te waarborgen. Geweldig dat wij kennis hebben mogen nemen van de verkennende analyse. Zij hebben de eerste stap gezet en nu moet blijken of het klimaat rijp is om hier ooit een vervolg aan te geven, om een gelijkwaardig aantrekkelijk speelveld te creëren voor Islamitische financiële producten, aangezien deze ontwikkeld zijn om in dezelfde behoeften van bezit van zaken van consumenten te voorzien en tevens het welzijn van de mens niet uit het oog te verliezen. Met wind tegen leer je zeilen, want er heerst nu een negatief zelfbeeld en misschien is dat de reden dat Nederland ruim 134 miljoen dagen per jaar doorbrengt in winkels ;)

Meer lezen? Kijk hier.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie