Voorpagina Politiek

Lespakket ‘vredesmissie’?

Nadat fabrikanten erachter zijn gekomen dat het jonge brein makkelijk te beïnvloeden is, dacht politiek Den Haag ook maar eens te snoepen van het idee om arme zielen vol te proppen met onzin over de ‘vredesmissie’ in Afghanistan. Een missie, die bij ‘grote mensen’ al tot veel discussie en onenigheid leidt, willen ze in de vorm van een lespakket aanbieden aan middelbare scholieren om ze op die manier erover te informeren.

Al eerder heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een lespakket ontwikkeld voor scholieren over drugshandel, maar drugshandel is een hele andere problematiek dan de missie in Afghanistan. De mening over de inmenging van Nederlandse troepen is discutabel, laat staan de beweegredenen en de manier waarop de missie wordt volbracht. De ‘lucky Dutch’ blijkt uiteindelijk ook helemaal niet lucky te zijn, dat hebben we de afgelopen maanden wel gezien.

Het lespakket is niet objectief, zoals Alexander Pechtold stelde tijdens een kamerdebat over dit onderwerp. Het geeft een te gunstig beeld van de situatie. Het is behoorlijk eenzijdig om leerlingen een lespakket aan te bieden dat het verhaal van een kant laat zien. Zo worden de Nederlandse militairen neergezet als helden die de boel daar even opknappen en de mensen verlossen van de slechteriken. We worden (terecht) regelmatig boos op regimes die kinderzielen volproppen met allerlei propaganda. Nu iijkt het alsof hetzelfde aan de gang is in dit land. De regering probeert ondanks alle tegenslagen alsnog te bewijzen hoe goed het allemaal gaat in Afghanistan en wil de nieuwe generatie met dit idee opvoeden.

Dat Nederlandse missies in het begin werden opgehemeld en op goed werk leken, maar achteraf een grote mislukking bleken te zijn, hebben we in het verleden wel gezien. Daar stevent de huidige missie ook op af. Wat is nu het daadwerkelijke doel en het idee achter dit project? Die vraag heb ik voor mezelf nog steeds niet kunnen beantwoorden. Ik als ouder zou op zijn zachtst gezegd not amused zijn van een les over de missie in Afghanistan. Het is wel goed om een beeld te krijgen van deze kant van het verhaal, maar willen we een jeugd die kritisch is, dan zullen ze ook de andere kant van het verhaal moeten horen. Hoor en wederhoor.

Misschien moeten ze iemand van de Taliban uitnodigen zodat hij kan vertellen dat hij het spuugzat is dat iedereen zich inmengt in de toekomst van zijn land en daarom naar het meest radicale middel grijpt, of een burger die jarenlang van het ene regime in een andere oorlog wordt gesleept, of een paar lessen geschiedenis aan Afghanistan besteden, zodat de frustraties van de mensen daar duidelijk wordt. Een heldenrol spelen in een onheldere situatie is tenslotte geen uiting van sterkte, maar een uiting van zwakte.