Voorpagina Politiek

Nederland Islamiseert? Dacht het niet

Wederom glipt er wat opmerkelijks door de vingers van de reguliere media: Er is GEEN sprake van ‘islamisering’ van de Nederlandse cultuur, zegt Balkenende. Sommigen gebruiken ‘Islamisering’ te pas en te onpas om punten te scoren… onterecht dus! Balkenende zegt:

‘Onder islamisering wordt verstaan "de maatschappij organiseren volgens islamitische principes". Hiervan is in Nederland geen sprake. In ons land gelden de basiswaarden en grondprincipes van democratie en rechtsstatelijkheid’, aldus de minister-president. Zo bemoeit de overheid zich volgens hem niet met de inhoud en de organisatie van welke godsdienst dan ook, dus ook niet de islam.’

Staande ovatie! … ok, ga maar weer zitten…

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal