Voorpagina Politiek

Dag monopolie comité ex-moslims

Jaja, ze bestaan en ze laten van zich horen. Ze vinden namelijk dat Ehsan Jami niet namens alle ex-moslims sprak en zij laten zien dat het ook anders kan. Gisteren verscheen er een artikel in het NRC Handelsblad van twee ex-moslims, Peyman Jafar en Behnam Taebi, onder het kopje ‘progressieve ex-moslim wijst comité af’.

“10 september bezoeken ze met een delegatie van ex-moslims een moskee in Amsterdam en gaan ze in gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Imams in Nederland.”

Dit signaal is erg belangrijk en creëert eindelijk mogelijkheden tot een werkelijk debat.

You are with us or against us

Wilde je je tot voor kort kunnen uitlaten tegen geweld jegens mensen die de Islam de rug toekeren, dan was je genoodzaakt je aan te sluiten bij het comité van Ehsan. Steunde je dit groepje niet onvoorwaardelijk, dan werd je dat kwalijk genomen. Je zou daarmee wel eens een voorstander kunnen zijn van geweld bij afvalligen, of tegen vrijheid van religie zijn, of voor terrorisme, of voor vrouwenmishandeling en ga het bekende lijstje maar af.

Dit doet sterk denken aan het you-are-with-us-or-against-us-spelletje van Bush.

De naam alleen al geeft te denken: Het Centraal Comité van Ex-Moslims. Moslims die dus initieel steun wilden betuigen aan ex-moslims die met geweld te maken kregen, werden bij voorbaat al buitenspel gezet. De toon van het benaderen van bepaalde kwesties kwam niet veel uitnodigender over.

Ex-moslims en moslims

Het initiatief van 10 september zal (hoop ik) een verfrissend geluid zijn in de huidige ongenuanceerde discussies. Enerzijds laat dit zien dat het wel kan: moslims, ex-moslims, moskee, imams, andere geinteresseerden, problemen en misschien ook oplossingen.

Anderzijds hoeven politici niet meer bang te zijn slecht afgeschilderd te worden als ze op 11 september, wanneer het comité van ex-moslims zich presenteert, niet zullen juichen voor Ehsan & Co. Nee, Wouter Bos, zelfs u niet! Je kunt ook gewoon het initiatief op 10 september steunen.

Nog een laatste keer om het af te leren, hahaha.