Voorpagina Gastarbeiders, Ramadan

Een Ramadan Smeekbede

Abdullah Haselhoef is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Allah huma Salli ala muhamed wa ala ali Moehamed
(Moge Allah onze profeet en zijn familie zegenen) Oh Allah U bent Vrede en U geeft Vrede
U bent degene die Liefde is, Wiens schone naam Al Wadoed is,

Oh Allah ik smeek U geef aan ons Uw Liefde en uw Rahma, Uw Barmhartigheid.

U heeft het vasten aan ons voorgeschreven, vanaf de dageraad tot aan zonsondergang.

Gedurende het vasten willen wij daarom ook niet eten, niet drinken, niet roken, niet boos worden en willen wij geen seksuele handelingen verrichten.

Oh Allah,Geef ons de kracht om tijdens het vasten te beseffen dat U degene bent die ons de mogelijkheid geeft om te vasten. Geef ons de kracht om dankbaarheid te voelen, dat wij niet hoeven te vrezen dat wij ’s avonds geen eten of drinken hebben. Geef ons compassie en mededogen voor hen die deze zekerheid wegens armoede of rampspoeden niet hebben.

Geef ons een ruimhartig hart en een grote gulle hand om te geven aan allen die het veel en veel minder hebben dan ons.

Oh Allah,
U bent de geduldige en de Machtige geef ons macht om ons ego te beheersen. Tijdens het vasten voelen wij ons lichaamlijk zwakker en zijn soms sneller geïrriteerd en worden zelfs boos. Deze zwakte en boosheid die wij voelen, doen ons beseffen dat wij nog zo ontzettend afhankelijk zijn van de grillen en eindeloze verlangens van ons ego.

Onze ego’s,
Ya Allah zijn soms als op hol geslagen wilde paarden waarop onze zuivere en onschuldige zielen zitten, en zo hulpeloos en zo meedogenloos in de afgronden van de ravijnen van vluchtige verlangens en boosheden van het ego worden meegesleurd.

Geef onze zielen de kracht om, door het vasten wat het ego verzwakt maar de ziel versterkt, Sultan, koning te worden over onze eigen ego’s. Geef ons het verlangen om ons leven te willen veranderen door het verlangen van onze ziel naar U.

Oh Allah,
bescherm ons tegen onszelf en laten wij anderen en onszelf kunnen vergeven omdat U elke dag, elk uur, elke seconde ook ervan houdt om ons te vergeven.

Geef ons de rust en morele waardigheid om allen die elke dag in de media zo ontzettend hard hun best doen om onze zachtaardige, nobele en edelmoedige profeet Moehammed (vrede en zegeningen zij met hem) te belasteren en te besmeuren, om deze mensen op de beste wijze en op de meest edele wijze naar de Innerlijke vrede van de Islam terug te brengen.

Ya Rabb, Oh mijn Heer,
U bent degene die leidt wie Hij Wil en laat dwalen wie Hij wil. U bent degene die laat geloven wie Hij wil en ongelovigen niet laat geloven, omdat U dat wil. U bent de Almachtige, Alwetend en Zachtmoedig.

Help ons,
Vergeef ons,
Zegen ons
En leid ons in de Ramadan naar Uw poorten van vergiffenis en liefde.

Soebehana rabbika rabbil izatie amma ya sifoen wa salamoen alal moersalin wal hamdoellilahi rabbil alemien
Al Fatiha.


Abdullah Haselhoef is Oud voorzitter Contact Groep Islam (CGI) en Oud voorzitter Nederlandse Moslim Raad (NMR)