Voorpagina Algemeen

Geachte Moskeebesturen

In naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle,

Assalaamoe aleikoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe,

Geachte Moskeebesturen van Nederland,

Ik ben slechts een moskeebezoeker als vele anderen. Meestal probeer ik een moskee te vinden waar in het Nederlands gepreekt wordt of waar de preek vertaald wordt om de preek zoveel mogelijk van nut voor mij te laten zijn. Echter, na voor de zoveelste keer in een jaar in een moskee terecht te zijn gekomen waar de vrijdagspreek gehouden werd in het Arabisch (of Turks, Urdu, Bahasa etc) en waar geen vertaling beschikbaar werd gesteld, wilde ik u een verbeterplan voorstellen.

U heeft met uw achterban van broeders en zusters die sinds de jaren ’50, ’60 en ’70 naar Nederland gekomen zijn, ontzettend veel en belangrijk werk verricht. Er zijn momenteel zo’n 500 moskeeën in Nederland, variërend van oude scholen en garagepanden tot omgebouwde klaslokalen, nieuwgebouwde moskeeën en islamitische culturele centra. Dat betekent dat er per Nederlandse moslim (ongeacht komaf) ongeveer 1 moskee per 1700 moslims is.

Elke maand Ramadan staan u en uw vrijwilligers klaar om ons allen te ontvangen. Soms zijn er op zaterdag en zondag lessen voor onze jongste kinderen en alhoewel we op pedagogisch gebied nog flinke stappen kunnen zetten, hoop ik dat Allah swt u ervoor zal belonen!

Bovendien kunnen we elke vrijdag naar de preek luisteren. Helaas kunnen velen van ons deze preek nog steeds niet begrijpen. Dit heeft meerdere oorzaken: allereerst zoeken we de schuld bij onszelf. Wij moslims van de tweede of derde generatie of nieuwkomers in de islam, zijn meestal opgevoed in de Nederlandse taal en spreken noch verstaan het klassieke Arabisch. Wij moeten hierin beter ons best doen, door bijvoorbeeld de taal te bestuderen in onze vrije tijd bij islamitische instituten.

Echter, u als moskeebestuur, heeft ook een verantwoordelijkheid. Leer uw imams Nederlands en over de Nederlandse maatschappij terwijl u ons Arabisch en islam leert. Zorg voor lessen en lezingen voor jongeren in die cruciale leeftijd van 16-26 jaar, want teveel van ons leven speelt zich af op straat, met straatcultuur en al. Zorg bijvoorbeeld voor een vertaling van de vrijdagspreek. U zult zien dat de jongeren zullen toestromen, dat islam voor hen gaat leven, en dat het zich op een maatschappelijk positieve manier zal uitbreiden over uw leefomgeving.

Veel van onze problemen als islamitische gemeenschap in Nederland kunnen hierdoor worden ondervangen: de vergrijzing van onze moskeebesturen zal kunnen worden tegengegaan. Onze jongeren zullen de islam beter leren begrijpen en zich beter gaan gedragen. En het gedrag van de moslim is bepalend voor hoe mensen ons zien – niet voor niets is de Profeet (s) gekomen om de akhlaaq te perfectioneren.

Daarnaast zullen dwalende sektes met hun verwerpelijke lust tot geweld en haatzaaien beter bestreden kunnen worden met islam van de middenweg. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de imam direct tot onze jongeren kan spreken. Hieraan gekoppeld kan het ook nuttig zijn om elke maand een open dag voor de buurt te houden, met een rondleiding en een praatje door een van de meer welbespraakte leden van uw gemeenschap. U zult vooroordelen weg kunnen nemen en islam kunnen laten zien zoals het is en behoort te zijn, van nut voor de hele gemeenschap, niet alleen voor ons.

Geacht moskeebestuur, u heeft de fundering gelegd, u heeft het huis gebouwd: help ons mee door het huis te onderhouden, te renoveren en vernieuwen. En mocht u daarbij hulp kunnen gebruiken, wees niet bevreesd om u tot de moskeeën te richten die deze activiteiten al wel aanbieden of om u zelfs tot de jongeren of de nieuwe moslims te richten.

Moge Allah swt ons allen leiden,

met vriendelijke groet

Noureddine Steenvoorden.

In het jaar dat Elvis stierf, werd Noureddine geboren. Op zijn negende kreeg hij een skateboard. Op zijn 20ste werd hij in Schotland verliefd op boeken. Op zijn 27ste werd hij moslim en vond hij zijn draai. Hij werkt in de gehandicaptenzorg en denkt soms dat hij bijna Arabisch kan lezen maar vraagt dan toch om een klinker. Hij jat de beste grappen van de missus, steun en toeverlaat sinds 2006. Af en toe vertaalt hij wat poëzie omdat het leven dan gewoon beter is.

Lees andere stukken van