Voorpagina Algemeen

(Media)Aandacht voor Darfur

Vanavond is de herdenking van Kristallnacht. De ‘Eens maar nooit weer’ slogan heeft zijn doel niet bereikt. Nog steeds zijn er in de wereld veel conflicten/oorlogen gaande. Van de een weet je meer af dan de ander. Zo is de wereld voornamelijk gefocust op de ‘war on terror’ en de oorlogen in Irak, Afghanistan en Palestina. Daar wordt in de media ook het meest over bericht. Nu zijn er naast conflicten in het Midden-Oosten ook minstens zo veel onenigheden in het continent Afrika. Denk dan aan de humanitaire ramp in Darfur, Soedan. Alleen raar dat daar zo weinig aandacht aan gegeven wordt en men er weinig over spreekt. Vraag jezelf eens af in hoeverre jij weet waar het conflict over gaat. Na een inmiddels vierjarig en onoplosbaar conflict, 2,5 miljoen vluchtelingen en 200.000 doden is de maat vol. Daarom hebben journalisten en hulp-, vredes- en mensenrechtenorganisaties de krachten gebundeld en het mediaoffensief ‘Tot zover Darfur’ in het leven geroepen. Met deze actie willen ze aandacht vragen voor het conflict in Darfur.

Al de hele week zijn er allerlei stukken en specials verschenen in de media, zoals een Darfur special van Vrij Nederland. Vanavond om 20.30 uur wordt het mediaoffensief op Nederland 2 gepresenteerd. In de media is er weinig aandacht voor Darfur, terwijl er al vier jaar lang heftig wordt gevochten en de situatie nog steeds uitzichtloos is. Voorbeeld: Een jaar terug vertelde een journaliste van het persbureau ANP dat ze als redactie vonden dat Darfur te weinig aandacht kreeg en besloten er een paar artikelen over te schrijven. Achteraf gingen ze kijken hoeveel media het hadden geplaatst. Resultaat: Geen een.

Niemand kan een goede reden bedenken waarom er in de Nederlandse media zo weinig aandacht voor is. Is het dat we Afrika-moe zijn? Het geen directe binding heeft met Nederland? Of is het omdat we gewoon egoïstisch zijn en het ons niet interesseert dat mensen in andere landen het moeilijk hebben? De aandacht blijft niet bij een avond, er zijn projecten gaande om er in het vervolg ook meer aandacht aan te besteden.

Nu hebben sommigen er bezwaren tegen dat de journalistiek wordt gebruikt om een kwestie zo openlijk aan de kaak te stellen. Zij stellen dat de media niet onafhankelijk kan functioneren als het wordt gesponsord door hulporganisaties die belang hebben bij de verspreiding van hun eigen agenda. Er zijn meer conflicten in de wereld die zelfs meer levens eisen, maar ook net zo min aandacht krijgen. Iedereen wil zijn of haar verhaal kwijt aan de media. De hele Darfurspecial in Vrij Nederland is gesponsord door een hulporganisatie, al heeft Vrij Nederland wel duidelijk gemaakt dat de journalistieke onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Toch speelt de journalistiek een grote rol in de agendasetting. De laatste jaren worden journalisten al gesponsord door hulporganisaties om te schrijven over rampen en conflicten, omdat de kranten er weinig geld aan willen besteden. Het is erg duur om een correspondent in het buitenland te hebben en de lezers zijn er amper in geïnteresseerd. Van de andere kant kun je je afvragen of het niet altijd al gebeurd dat de media niet altijd even onafhankelijke berichten verspreiden, maar omdat het nu zo openlijk gedaan wordt het ineens een bron van kritiek vormt. De rol van de journalistiek blijft dubieus, maar dat er meer aandacht moet komen voor Darfur en dat het probleem opgelost dient te worden blijft ongetwist.