Voorpagina Algemeen

De Vierde Wereldoorlog

"I don’t know what weapons World War Three will be fought with, but World War Four will be fought with sticks and stones."

Albert Einstein

"This fourth world war, I think, will last considerably longer than either World Wars I or II did for us. Hopefully not the full four-plus decades of the Cold War."

James Woolsey

Beste luitjes, misschien is het jullie ontgaan maar de vierde wereldoorlog is al een tijdje aan de gang al weer zeven jaar om precies te zijn. Althans zo hebben de neoconservatieven in Washington de oorlog tegen wat zij noemen het Islamo-Fascisme – een nonsens term maar dat eventjes terzijde – gedoopt. Mochten jullie je afvragen wanneer dan de derde wereldoorlog heeft plaatsgevonden? Wel die vond volgens de neoconservatieven plaats gedurende 1946-1991 beter bekend bij de meeste mensen die niet in de bizarro wereld van de neoconservatieven leven als: De Koude Oorlog . In Europa en Noord-Amerika was dat zeker een koude oorlog vanwege M.A.D – mutual assured destruction – in de rest van de wereld werd er echter op leven en dood gevochten door de twee supermachten met miljoenen doden als gevolg. Dus zo gek is die term derde wereldoorlog van de neoconservatieven nog niet. Maar terug naar de vierde wereld oorlog die de neoconservatieven hebben uitgeroepen en in volle gang is.

Volgens de neoconservatieven is deze oorlog, een oorlog tussen het Islamo-Fascisme en het Vrije Westen met de VS als leider. Het groene gevaar vormt eenzelfde bedreiging als het bruine en het rode gevaar destijds en moet daarom net zo bestreden worden. Kortom het Vrije Westen is verwikkeld in een epische strijd op leven en dood met een meedogenloze vijand die de macht heeft het Vrije Westen te vernietigen. Eenieder met wat kennis over de machtsverhoudingen in de wereld weet dat dit gewoon kul is. Maar elke oorlog moet verkocht worden en de beste manier om een oorlog te verkopen is angst. Nazi kopstuk en oorlogsmisdadiger Hermann Goering verwoorde het zo:

“Naturally the common people don’t want war; neither in Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.”

Wie het nieuws de afgelopen jaren heeft gevolgd kan niet anders beamen dan dat de bovenstaande quote precies weergeeft hoe de oorlogen in Afghanistan en Irak verkocht zijn aan het publiek en hoe men nu bezig de komende oorlog tegen Iran te verkopen. Sterker nog terwijl de oorlogsdrums voor Iran al stevig geroerd worden is men al weer bezig om de oorlog die daarna komt te verkopen. Een eindeloze reeks oorlogen lijkt de toekomst te zullen brengen en net zoals de koude oorlog zullen die verwegistans uitgevochten worden tegen mensen die een bruin kleurtje hebben, onuitsprekelijke namen en talen hebben, vreemde gewoontes en klederdrachten hebben en bovenal een verwerpelijke religie aanhangen. Wie kan het schelen dat die lui bij honderdduizenden creperen zolang wij het maar voor het zeggen hebben en de olie maar blijft vloeien. Zo denken de neoconservatieven en het publiek zwijgt in meerderheid, al dan niet instemmend.

Met het neoconservatieve project gaat het echter niet zo goed en de vierde wereld oorlog zou wel eens eerder het einde van de VS als supermacht kunnen betekenen dan de vierde overwinning op een rij. Dat zal de toekomst uitwijzen. Vooralsnog is men nog druk oorlogen aan het voeren, nieuwe aan het voorbreiden en te verkopen aan het publiek in de naam van ‘De Vrijheid & Democratie’.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van