Voorpagina Algemeen

Negeren!

And the servants of (Allah) Most Gracious are those who walk on the earth in humility, and when the ignorant address them, they say, "Peace!" 25:63

Om de zoveel tijd komt er weer eens iemand met een film, kunstwerk, toneelstuk, spotprent, etc. waarin de Profeet, de Islam, de Koran of moslims de kop van jut zijn (om het maar eens zacht uit te drukken). Elke keer wanneer dit gebeurt, barst er een pandemonium los van verontwaardiging bij ons moslims, althans bij de minderheid die zich daar druk om maakt, de overgrote meerderheid handelt vaak onbewust van het bestaan van bovenstaand koranvers wel in de geest van dat vers, haalt de schouders op en laat zich niet gek maken door lui die het niet waard zijn om je druk over te maken. Maar de zwijgende meerderheid haalt nooit de voorpagina’s van de kranten noch de avondjournaals en praatprogramma’s. Het is de verontwaardigde minderheid en dan meestal nog de extremisten onder hen die daar breed aan bod komen en zo worden de media een onmisbare keten in het in stand houden van een continue reeks aan incidenten tussen den verachters van den Islam en een verontwaardigde minderheid in de moslimgemeenschap. Iemand moet eens deze vicieuze cirkel doorbreken en omdat de media, den verachters van den Islam en de politiek dat niet willen of kunnen is het aan ons moslims om dat te doen indachtig bovenstaande vers en wel om de volgende reden:

Allah, de Profeet en de Islam kunnen door niemand beledigd worden.

Men kan de zon beledigen tot men een ons weegt, wat voor effect heeft dat op de zon? Het zijn wij moslims van vlees en bloed die zich gekwetst en beledigd voelen en daarom verontwaardigd reageren. Een doodnormale menselijke reactie echter wel één met negatieve consequenties met als gevolg een boemerang die terugslaat op de gehele moslimgemeenschap. Ook de grote meerderheid die schouderophalend die lui negeerden en zich niet gek lieten maken door welke ‘belediging’ dan ook. De minderheid loopt echter elke keer weer in dezelfde val! Wanneer iemand zich weer eens ‘beledigend’ gedraagt stormen wij als de spreekwoordelijke stier op de rode vlag van ‘beledigingen’ die ons wordt voorgehouden om uiteindelijke altijd aan het kortste eind te trekken. Klaarblijkelijk leren wij niets van voorgaande incidenten en begaan keer op keer dezelfde fouten.

Om aan die steeds terugkerende val te ontsnappen zouden wij er goed aan doen op de volgende wijze te reageren wanneer zich een ‘beledigend’ incident voordoet:

1) Negeren!

Dit is de beste wijze van reactie tegen welke ‘belediging’ dan ook, door niet te reageren ontneemt men de ‘belediging’ zeggingskracht en daarmee doet men de ‘belediging’ in feite teniet.

2) Nooit een rechtszaak beginnen!

Is contraproductief en men verliest altijd.

3) Wanneer media om een verklaring vragen altijd verwijzen naar artikel 7 van de grondwet!

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en ‘beledigingen’ nemen we maar op de koop toe.

4) Elke vorm van intimidatie of bedreiging onvoorwaardelijke afwijzen!

De vrijheid en veiligheid van degene die ‘beledigt’ moet ons net zo heilig zijn als die van onszelf en daarom moeten wij onvoorwaardelijk afstand nemen van ieder die uit naam van onze religie of gemeenschap heil ziet in of zich schuldig maakt aan bedreiging en intimidatie.

5) Elke vorm van inmenging van buitenlandse overheden of organisaties resoluut afwijzen!

Islamitische landen en organisaties die zich willen profileren wanneer er zich een dergelijk incident voordoet vriendelijk doch resoluut vragen zich te bemoeien met eigen zaken.

Bovenstaande vijf punten worden samengevat in het koranvers dat ik bovenaan dit stukje citeerde en voornamelijk in het tweede deel van dat vers. Het wordt tijd dat wij dat eens in de praktijk gaan brengen!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van