Voorpagina Politiek

SGP (on)rechtmatig?

Dubbel feest voor de SGP. De Raad van State heeft bepaald dat het stopzetten van de subsidie onrechtmatig is geweest en dat de partij alsnog subsidie moet ontvangen over het jaar 2006. Een klap in het gezicht van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds die de aanklacht heeft ingediend.

Vrouwen en mannen zijn wettelijk gezien al zo een 31 jaar lang aan elkaar gelijk gesteld. In de praktijk is het niet altijd om te juichen, maar we kunnen ons gelukkig nog altijd beroepen op de wet die de gelijkheid veilig stelt voor vrouwen. Volgens SGP zit dat net iets anders…Vrouwen zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig aan mannen. Daarom mogen ze wel lid zijn, maar geen functies bekleden. Als vrouw zijnde zou ik zo’n maatregel niet accepteren en ook zeker niet bij een dergelijke club willen behoren die dat soort standpunten uitdraagt. Maar de SGP heeft wel twee zetels in de Tweede Kamer. Dat is goed voor ongeveer 128.000 mensen die het gedachtegoed steunen en dat zullen vast niet allemaal mannen zijn.

De uitspraak van de rechter dat ‘SGP vrouwen’ ook naar andere partijen kunnen gaan of desnoods een eigen partij kunnen oprichten, is in mijn optiek zwak, maar het laat wel zien wat mogelijk is binnen de wet. Iedereen heeft het recht zich te verenigen als hier behoefte aan is. De vrouwen die lid zijn van de partij hebben hier kennelijk geen last van en zijn tevreden over hun positie.

Feit blijft dat er in de Tweede Kamer wel een partij zit die het kennelijk niet zo nauw neemt met het gelijkheidsbeginsel voor mannen en vrouwen, dat niet alleen nationaal maar ook internationaal vaststaat. Dat is ook het hele dilemma. Ze zijn representatief voor een deel van de bevolking en daarom hebben ze democratisch gezien het volste recht om deel te nemen aan de politiek, maar tegelijkertijd geven ze met hun houding antidemocratische signalen af.

Moeten we deze partij (betreffende deze kwestie) hier vrij in laten omdat het democratisch gezien bestaansrecht heeft of er iets tegen doen omdat het bepaalde democratische grondbeginselen niet onderschrijft…?