Voorpagina Bruikbare links

De Bijbel & de Koran

De Bijbel en de Koran vergelijken is een bezigheid die al bestaat sinds het ontstaan van de Koran en werd/wordt door zowel christenen als moslims met verve beoefend ter ere en ter verdediging van het eigengeloof en ter bestrijding van het andere geloof. De joden hebben zich wijselijk buiten deze strijd gehouden, althans voorzover ik dat heb kunnen nagaan. Hoewel de joden ongetwijfeld ook zo hun polemieken door de eeuwen heen hebben gevoerd tegen de nieuwe religie: het Christendom. Althans tot het moment dat het Christendom de staatsgodsdienst werd van het Romeinse rijk en het voor de joden een hachelijke zaak werd dat te doen. Idem dito in de islamitische wereld. Enfin, het gaat hier om christenen en moslims. Joden doen eventjes niet mee (voorlopig dan). De IKON en de Wereldomroep hebben namelijk een site gelanceerd: www.bijbelenkoran.nl ter bevordering van wederzijds begrip of zoals men het zelf formuleert op de site:

“Door de teksten van het christelijke en islamitische heilige boek toegankelijk te maken, wil BijbelenKoran.nl de kennis van beide bronnen stimuleren en het onderling begrip bevorderen.”

Een lovenswaardig streven om kennis te verspreiden onder mensen en begrip bevorderen. Nu alleen nog een manier zien te vinden om de mensen die beide zaken missen er toe aan te zetten zich wat meer kennis en begrip eigen te maken over de onbekende, onbegrepen en vaak onbeminde ander. Alle goede intenties van de makers ten spijt: Deze site zal vooral bezocht worden door mensen die al kennis en begrip hebben over en voor de ander en niet door degenen die dat node missen. Maar wie weet is mijn pessimisme hier te voorbarig en zijn de wonderen de wereld nog niet uit.

Deze site zelf heeft zo zijn mankementen. Zo ontbreken bij de Engelse en de Arabische versie van de Bijbel en de Koran als complete boeken terwijl men dat wel als doel stelt:

“De Koran en de Bijbel worden zowel in het Nederlands, Engels als Arabisch aangeboden, zodat de site voor miljoenen wereldburgers toegankelijk is.”

Iemand die alleen het Engels of het Arabisch machtig is moet het dus voorlopig doen met de geselecteerde verhalen en voor de gehele Bijbel of Koran ergens anders zijn/haar heil zoeken. Een ander punt is dat het zoeken op trefwoorden vaak onverwachte resultaten oplevert zo bestaat de hel niet meer in deze bijbelvertaling en komt de hel zestig keer voor in de Nederlandse weergave van de Koran. Maar in de Engelse variant komt de hel vijf keer voor in de Bijbel en 27 keer in de Engelse weergave van de Koran.

Nog vreemder wordt het wanneer men deze sites erbij neemt en een vergelijkend warenonderzoek gaat doen naar het voorkomen van bepaalde woorden in de verschillende vertalingen en weergaven. In de vier Koran weergaven: de Nederlandse en de drie Engelse op de andere sites komt het woord Allah/God respectievelijke: 1554, 1943, 1808 en 1860 keer voor. Kortom vertalen is interpreteren! Zo zijn er nog wat minpuntjes te bedenken, maar een kniesoor die daar oplet. Want wie op zoek is naar kennis en begrip op deze site, is aan het goede adres en dat is waar het uiteindelijk om draait, Deo Volente/Insha’Allah.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van