Voorpagina Ingezonden

NMO: “Wij zijn het spuugzat!”

De NMO reageert middels dit bericht op alle commotie omtrent de uitzending van NOVA

Als personeelsleden van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) willen wij ons nadrukkelijk distantiëren van de berichtgeving van NOVA. Op 11 oktober 2007 heeft NOVA met achterklap en wilde aantijgingen over de NMO bericht, ook 8 februari jl. was het weer raak.

Wij zijn het spuugzat!

We weten niets van een “conservatieve machtsgreep” binnen de NMO. Wij voelen ons niet gedicteerd door conservatieven, orthodoxen of fundamentalisten. Was dit wel het geval geweest zouden wij collectief ons hier tegen hebben verzet. Met het vertrek van Frank William als directeur, die een liberale opvatting van de Islam voorstond, is slechts een bepaalde vorm van leidinggeven verdwenen. Aan ons programmabeleid is niets veranderd. De NMO maakt nog steeds programma’s die recht doen aan de diversiteit van de moslimgemeenschap in Nederland.

Wij vinden het opmerkelijk dat NOVA in de uitzending van 8 februari jl. beweerde dat er een “conservatieve wind waait” over de redactie van de NMO en dat er in de programma’s “geen ruimte meer is voor een afwijkend geluid” zonder te verwijzen naar onze programma’s of voorbeelden hiervan te geven. De inhoud van de radioprogramma’s ‘Wat Nou..?!’ en ‘Verkenningen’ en de televisieprogramma’s ‘InFocus’, ‘Meetingpoint’ en ‘In de waan van alledag’ weerleggen namelijk alle beweringen van NOVA.

Op zondag 14 oktober 2007, twee dagen na de bewuste eerste NOVA uitzending over de ‘geradicaliseerde’ NMO, zonden wij in het programma InFocus een item uit dat ging over het Suikerfeest bij alevieten en sji’ieten. Zie de gehele InFocus uitzending.

In het radioprogramma Verkenningen van 24 januari 2008 werd er gediscussieerd over de vraag of de Koran inderdaad verwerpelijke standpunten bevat. En is het goed om hierover openlijk discussie te voeren zoals publiciste Nahed Selim bepleitte. En of progressieve moslims hun islam actiever moeten beschermen tegen ongewenste elementen van buiten en van binnen. Zie deze uitzending.

Dus waar heeft NOVA het over?

Nagenoeg alle ‘talking heads’ in de NOVA-reportage, van 8 februari jl. zijn mensen waarmee de NMO in een financieel conflict is beland. Daarnaast is ook de eerste NOVA-reportage gemaakt door een redacteur die ten tijde van de eerste NOVA uitzending nog in dienst was van de NMO. Hiermee schendt NOVA haar eigen NOVA-code. Bij ‘Onafhankelijkheid & onpartijdigheid’ lezen wij bij punt 1 afstand t.o.v. onderwerp. “NOVA is onafhankelijk en onpartijdig. Verslaggevers worden geacht een beroepsmatige distantie ten opzichte van hun onderwerp te houden. Directe, ook schijnbare, banden met partijen of directe emotionele betrokkenheid bij het onderwerp kunnen het streven naar waarheidsvinding in de weg staan.” Einde citaat. Zie NOVA haar eigen journalistieke code hier.

We kunnen slechts tot de vraag komen of NOVA soms bezig is met een lastercampagne daar zij nergens de beweringen over de NMO volledig beargumenteerd. De programma’s die dateren van na het ontslag van Frank William tonen aan dat de koers van de Nederlandse Moslim Omroep, om aan verschillende meningen ruimte te bieden, wordt voortgezet.  

Wij nodigen de pers graag uit op onze redactie.

Televisie-, radio- en Internetredacties en het managementteam van de Nederlandse Moslim Omroep.

Update NMO organiseert een persconferentie om alles even haarfijn te verhelderen: do 14 februari 2008 om 14.00 uur op het kantoor van de Nederlandse Moslim Omroep, NPO-gebouw eerste verdieping, Sumatralaan 45 Hilversum.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!