Voorpagina Islam

What’s on a muslim’s mind?

Hoe denkt de meerderheid van de 1,3 miljard moslims over zaken zoals: terrorisme, democratie, vrijheid van meningsuiting, emancipatie van vrouwen en vele andere kwesties waarvan men hier in het Westen denkt dat moslims daar diametraal anders over denken dan gangbaar is in het Westen? Een grootschalige opiniepeiling van de Amerikaanse opinieonderzoeksorganisatie Gallup heeft een grootschalig meerderjarig onderzoek gedaan in meer dan 35 landen met een islamitische meerderheid of een grote islamitische minderheid om te achterhalen hoe moslims denken over de bovengenoemde en andere kwesties.

Een aantal van die opiniepeilingen en de resultaten daarvan staan op de website van Gallup. Hoewel elk deelonderzoek en de resultaten daarvan op zichzelf interessant zijn, zijn de opiniepeilingen gedaan in Europa en de uitkomsten daarvan zijn van grotere relevantie voor de situatie in Nederland dan die uit de islamitische wereld in het bijzonder de opiniepeilingen gedaan in Londen, Parijs en Berlijn. Hoewel men er niet zomaar vanuit kan gaan dat de moslims in Nederland eender denken over allerlei zaken als hun geloofsgenoten, in die drie steden zullen de resultaten van een opiniepeiling hier in Nederland waarschijnlijk niet zo veel afwijken van die in Londen, Parijs en Berlijn.

Een aantal uitkomsten van de opiniepeilingen gedaan in Londen, Parijs en Berlijn laat zien dat moslims en niet-moslims over veel kwesties min of meer hetzelfde denken. Pas wanneer het over sommige normen & waarden gaat, scheiden de geesten zich. Moslims hebben dan in overgrote meerderheid een conservatievere kijk op zaken als homoseksualiteit en abortus dan de meerderheid van de niet-moslims. Zo vindt 11% van de moslims in Londen seks buiten het huwelijk geen probleem tegen 82 % van de Britten. Voor abortus is dat 10% tegen 58% en voor homoseksualiteit is dat 4% tegen 66%. Alleen bij de doodstraf hebben moslims een liberalere opvatting dan de Britten. Voor de doodstraf is 31% van de moslims tegen 43% van de Britten. Aan de andere kant hebben moslims meer vertrouwen in de nationale overheid, de politie, het rechtssysteem en eerlijke verloop van verkiezingen dan de Britten.

De opiniepeilingen doorspittend kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat hoewel er degelijke verschillen zijn in opvattingen tussen moslims en niet-moslims, die vaak moeilijk overbrugbaar zijn en er genoeg gedeelde opvattingen zijn om een om ernstig te twijfelen aan een botsing van de beschavingen als men dat al geloofde. Gevraagd naar wat men het meest bewonderde aan het Westen gaf een meerderheid als antwoord: Politieke vrijheid, vrijheid, eerlijke rechtspraak en vrijheid van meningsuiting.

De resultaten van al deze opiniepeilingen zijn gebruikt voor een boek dat 8 maart zal verschijnen getiteld: Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van