Voorpagina Politiek

De Hydra

"..for the one endeavour at which Islamic peoples excel is expelling imperial powers by terror and guerrilla war…" (Pat Buchanan)

"1. Al Qaeda has not yet defeated us, to some extent because they are dumb as rocks. 
2. That is good, because so are we.
3. Unfortunately, #1 could change at any time." (Fabius Maximus)

"..This eliminates the slow and stupid, clearing space for the “best” to rise in authority. “Best” in the sense of those most able to survive, recruit, and train new ranks of insurgents…" (Fabius Maximus)

In zekere zin zou men de oorlog tegen “terroristische” organisaties zoals al-Qa’ida kunnen vergelijken met de strijd tussen Hercules en de Hydra.

De Hydra van Lerna was een draakachtig wezen met negen koppen uit de Griekse mythologie. Eén van de twaalf taken die Hercules kreeg opgedragen van koning Eurystheus van Mycene was het doden van de Hydra. Hercules slaagde daar in eerste instantie niet in, omdat elke keer als hij een kop van de Hydra er afsloeg er twee voor in de plaats teruggroeiden. Ten einde raad vroeg hij zijn neef Iolaus om hulp. Deze bedacht dat elke keer als Hercules er een kop afsloeg de nek dichtschroeide en er geen nieuwe kop zou kunnen uitgroeien uit de nek. Zo gelukt het Hercules met behulp van Iolaus om de Hydra uiteindelijk te doden.

In zekere zin zou men de oorlog tegen “terroristische” organisaties zoals al-Qa’ida kunnen vergelijken met de strijd tussen Hercules en de Hydra van Lerna, met één groot verschil: Iolaus ontbreekt in deze moderne variant. Het ontbreken van een hedendaagse Iolaus in de vorm van slimme strategie die het veelkoppige monster voorgoed zal doden, is de reden dat men na jaren oorlog nog steeds niet gewonnen heeft in Afghanistan. Om maar één van de strijdtonelen te noemen. Elke keer wordt het nieuws verkondigd dat de Taliban verslagen zijn waarna de Taliban doodleuk een paar maanden later aan een nieuw offensief beginnen en dan nog beter bewapend en met nog meer strijders dan tijdens hun vorige offensieven.

Simpel gezegd: men is niet in staat sneller ’terroristen’ te doden dan de organisaties kunnen rekruteren. Voor elke ’terroristenleider’ die men doodt, staan er nieuwe opvolgers klaar veelal intelligenter en bekwamer dan hun voorgangers die gewillig het leiderschap op zich nemen en de tegenaanval inzetten. Wat de hele cyclus weer opnieuw ingang zet alleen dit keer zijn de “terroristen” weer iets sterker geworden in deze evolutionaire oorlog tussen het Westen en de “terroristische” organisaties. Het gevolg: een decennialange oorlog waarvan de uitkomst vooralsnog ongewis is.

Maar als we Michael Scheuer, een voormalige CIA agent en hoofd van de eenheid die op Bin Laden joeg, moeten geloven, zijn al-Qai’da en verwante organisaties aan de winnende hand.

Om de Hydra te verslaan moet men niet alleen de koppen er afslaan maar ook zorgen dat er geen nieuwe koppen aangroeien. Dat dichtschroeien van de nekken vereist echter een herziening van het gehele beleid dat men de afgelopen 60 jaar gevoerd heeft in het Midden Oosten. Het is dat beleid dat er toe geleid heeft dat men nu een wereldwijde oorlog aan het voeren is tegen al-Qa’ida en verwante organisaties. Iets wat menig expert al jaar en dag roept zoals de bovengenoemde CIA agent.

Om één of andere manier wil die boodschap maar niet doordringen en blijft men geloven in het simplistische: "Zij haten ons om onze vrijheden en levenswijzen en willen ons daarom vernietigen." Totdat men deze onwil om verder te kijken en na te denken over oorzaak en gevolg niet overwint, zal de Hydra telkens nieuwe koppen kunnen laten aangroeien en onverslaanbaar blijven.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van