Voorpagina Politiek

Democratie & Arabische Eenheid

"Every Arab citizen desires democracy. However, they want a democracy where they choose their leaders and laws, not a government imposed by the armies of western nations and their expatriate stooges. When true democracy takes root in the Arab world, the result will shock and awe those seeking to let the genie out of the bottle."  – John Peters

Wie de Arabische wereld beziet ziet een wereld die op vele fronten achterloopt: Politiek, economisch, wetenschappelijk, technologisch, militair, kortom een stagnerend deel van de wereld. Voor wie daarvan niet overtuigd is, moet een aantal compromisloze rapporten lezen geschreven door Arabische wetenschappers in opdracht van de Verenigde Naties. Daarin worden de oorzaken en deeloorzaken blootgelegd die ten grondslag liggen aan deze stagnatie. Een ellenlange lijst van misstanden en problemen waar zelfs de grootste optimist een pessimistische kater aan zou overhouden.

Maar dat pessimisme is te voorbarig, de Arabische wereld heeft de potentie de problemen die haar plagen op te lossen en zelfs de rest van de wereld in te halen. De sleutel voor het oplossen van de problemen in de Arabische wereld is: Democratie. Democratisering van de Arabische wereld is geen panacee dat er voor zal zorgen dat binnen enkele jaren alle problemen opgelost zullen worden, het zal eerder een langzame maar heilzame werking hebben op de politieke en economische malaise in de Arabische wereld en zo de basis leggen voor de oplossing op lange termijn van de vele problemen.

Democratisering van de Arabische wereld zal ironisch genoeg ook datgene bereiken waar de Arabische nationalisten hebben gefaald en waar de Islamisten ook zullen falen, mochten ze ooit de macht in handen krijgen: Eenheid van de Arabische wereld. De Arabische Liga die sinds de oprichting in 1945 niet meer is geweest dan een nutteloos praatclubje voor dictators zal door de invoering van de democratie de kans krijgen zich te transformeren tot een op de EU en NAVO gelijkende organisaties. Waar de vorming van de EU vooral enthousiast uitgedragen werd en wordt door politici en een intellectuele bovenlaag (terwijl de Europese volkeren met iets minder enthousiasme erachteraan lopen), zal de roep om politiek en economische integratie in de Arabische wereld juist van onder komen.

Tenslotte is de gedeelde religie, taal, cultuur en geschiedenis binnen de Arabische wereld vele malen sterker dan die tussen de Europese landen onderling. Marokko en Oman hebben meer met elkaar gemeen dan Portugal en Finland. Een Marokkaan en een Omaniet die de middelbare school hebben doorlopen kunnen zonder veel problemen met elkaar communiceren in de eigen taal en door de voor een groot deel gedeelde religieuze en culturele waarden en normen. Een Portugees en een Fin hebben die gemeenschappelijke taal niet en ook de religieuze en culturele waarden en normen liggen verder uit elkaar. Als men desondanks toch in staat is in Europa de EU te creeëren dan zal dat in de Arabische wereld vele malen sneller gaan dan die vijftig jaar die daarvoor nodig zijn geweest in Europa.

Bekijkt men de politieke-, economische- en militaire kracht van elk Arabisch land afzonderlijk dan ziet men zwakke landen die ver achterlopen op de rest van de wereld. Neemt men echter de Arabische Liga als geheel dan verandert dat plaatje drastisch. Bij elkaar hebben de 22 landen een BNP dat rond de 1200 miljard dollar ligt. Even groot als Spanje weliswaar maar het maakt de Arabische Liga wel de tiende economie in de wereld. Wanneer men het BNP van de Arabische Liga corrigeert naar koopkrachtpariteit dan komt men op een economie van 2100 miljard dollar, iets groter dan die van Frankrijk en maakt het de Arabische Liga de achtste economie van de wereld.

Indien de Arabische wereld ondanks de huidige malaise en stagnatie gezamenlijk de achtste economie vormt, dan is het niet onwaarschijnlijk dat wanneer het volle potentieel van de Arabische wereld wordt benut door democratisering en de daaruit voortkomende en vergaande economische en politieke integratie, men in staat zal zijn binnen zeer korte tijd in de top vijf te belanden van de wereldeconomieën en daarmee een volwaardige en geduchtige concurrent te worden voor de VS en de EU.

Wordt vervolgd..

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van