Voorpagina Algemeen

Mannen dominant in het nieuws?!

‘Shocking’: Mannen domineren het nieuws! Dat blijkt althans uit een zelfgehouden onderzoek van de gratis krant DAG. Een week lang hebben ze verschillende kranten doorgespit en zijn tot de conclusie gekomen dat in die week Sp!ts het meest en de Pers het minst over vrouwen heeft geschreven. Nu zal de rest van de uitkomst me een zorg zijn. Is het sowieso niet een beetje raar dat naar dit fenomeen onderzoek gedaan moet worden? Het is toch behoorlijk voor de hand liggend dat er meer over mannen geschreven wordt.

Er zijn nu eenmaal meer mannen in topfuncties. Nationale en internationale politiek? Mannen. Het hoofd van nieuwszenders/kranten? Mannen. Wetenschappers en onderzoekers? Meestal mannen. Het lijkt me daarom ook logisch dat er meer over wordt geschreven, daar hoef je echt geen ‘onderzoek’ naar te doen.

Bovendien zou je toch denken dat je als vrouwelijke journalist zelf in de hand hebt wie je benadert? Ik heb nog geen ervaring op een redactie, maar ik zou toch verwachten dat de redactie me vrijlaat in de bronnen die ik benader. Natuurlijk is er sturing en meteen een naam die je kan bereiken, maar uiteindelijk ben jij degene die het artikel moet schrijven.

Als we verder kijken dnt het fenomeen ‘er staan weinig vrouwen in de krant’ dan zijn er belangrijke punten waar DAG bij stilstaat.
Het kritiekpunt van Femke van Zeijl, freelance journalist, waar ik in mee kan gaan, is dat je als journalist vaak dezelfde bronnen benadert. Als journalist heb je een netwerkboekje en het is erg verleidelijk om iedere keer dezelfde bron te gebruiken, dan een keer verder te kijken naar andere mensen die ook iets kunnen zeggen over het onderwerp.

Dat is sowieso een van de zwakste punten binnen de journalistiek. Het zijn altijd dezelfde mensen die op tv of in de krant komen over een onderwerp. Waarom zie je Hans Jansen bijna altijd als het over de islam gaat? Of net de verkeerde ‘allochtonen’ of moslims op tv. De redactie heeft wat dat betreft een beperkt netwerk waar ze continu naar grijpt en weet vaak niet goed wie ze moet en kan benaderen.

‘Het geslacht maakt niets uit, het gaat om de capaciteit.’ Ja dat klopt, maar toch geeft iedereen (misschien onbewust) de voorkeur aan een mannelijke bron boven een vrouwelijke. Als het bijvoorbeeld over vrouwen in de islam gaat, is het altijd een man die erover vertelt. Ongeacht of het mosim of niet-moslim is, terwijl ik zat moslima’s ken die er graag wat woorden over kwijt willen en kunnen. Willen we verandering in de werksfeer voor wat betreft man/vrouw verdelingen, dan zullen we toch echt moeten beginnen om de mentaliteit te veranderen.

Op de zogeheten wereldvrouwendag van afgelopen zaterdag vroeg ik me al af waar ik me als vrouw op die onzindag over zou moeten buigen in mijn bestaan als vrouw hier in Nederland. Misschien heb ik nu iets gevonden. Ik ben namelijk de perfecte mix van alles wat fout is een moeilijk te benaderen bron. Ik ben vrouw, van niet-Nederlandse origine (red. allochtoon) en moslim. Wie anders kan er het beste over meepraten?