Voorpagina Politiek

Oorlogsverklaring

Iedereen heeft over de inhoud van het cinematografische schotsgeschrift genaamd Fitna en de reacties van moslims of beter gezegd het uitblijven van de gehoopte reactie: rellen! Niemand heeft het echter over de conclusie die Wilders de kijker voorschotelt: Oorlog aan de Islam! Hij is niet de eerste die die conclusie trekt en hij zal ook niet de laatste zijn. Toch is het niet niks als een Nederlandse volksvertegenwoordiger de oorlog verklaard aan 1,3 miljard moslims, twintig procent van de wereldbevolking.Volgens Wilders is de Islam een verderfelijke ideologie gelijk aan het Nazisme die bevochten moet worden, want anders zal deze ideologie er in slagen Nederland en de rest van de Westerse Wereld over te nemen. Een strijd op leven en dood met de Islam staat Wilders dus voor.

De man wordt om de haverklap omringd door journalisten maar niemand die Wilders vraagt hoe hij die oorlog dan wil voeren. En nog belangrijker: Hoe denkt hij die oorlog te zullen winnen? Als aanhanger van die verderfelijke ideologie ben ik zeer benieuwd naar wat mij te wachten staat. Wordt het een echte oorlog hier in het Westen tegen de Islam of een koude (lees: alleen bruintjes in verre oorden worden gedood) oorlog? Hoe wil hij deze verderfelijke ideologie verslaan? Wat is zijn strategie op de lange en korte termijn? Nog belangrijker: Wat te doen met de aanhangers van die ideologie hier in het Westen, de vijfde colonne? Allemaal vragen waarop hij geen antwoord geeft in Fitna of is dit slechts deel één: Het probleem! En moeten we op Fitna deel twee wachten voor: De oplossing(en)!?

In plaats van die vragen te beantwoorden na het tonen van zijn cinematografische schotsschrift heeft de koene kruisridder uit het Limburgse het nu over in debat gaan. Met wie wil hij in debat gaan? Met de aanhangers van die verderfelijke ideologie? Ging men ook in debat met de Nazi’s? Het wordt nog gekker als hij paternalistisch moslims prijst voor hun kalmte. Hij prijst natuurlijk niet echt de moslims, het was meer een opportunistische politieke sneer naar JP en om zich nog enigszins een respectabele houding aan te meten na het uitblijven van het gehoopte effect van Fitna: Fitna! Men kan zeggen wat men wil, maar de man speelt het spelletje sluw.

De bal ligt nu weer bij de moslimorganisaties die deze uitnodiging tot debat natuurlijk niet zullen afslaan en daarmee in de val lopen van Wilders, namelijk de man legitimeren in de strijd die hij tegen henzelf aan het voeren is! Wie gaat er nou met iemand in debat die jou eerst in gezicht bespuwd, daarna prijst om dat je je kalm en waardig hebt gedragen en daarom wel met jou in debat wil gaan. Met iemand die zich zo gedraagt, gaat men niet in debat die NEGEERT MEN! Men moet als moslims die man tot persona non grata verklaren en niet alleen hij, maar al zijn fractieleden.

Wilders&Co doen mij denken aan de honden in mijn geboorte dorp. Als wij op vakantie ons dorp bezochten in de Rif dan werden we altijd door mijn moeder voor de honden gewaarschuwd. De huizen in de Rif liggen ver uit elkaar en elk huis heeft wel een ‘hondenhok’ met daarin één of meerder honden aan de ketting. Zodra je in de buurt kwam van een huis dan schoot zo’n hond uit zijn hok en stormde op je af zover als zijn ketting het toeliet en begon dan als een dolle te grommen, te blaffen en dat alles met vervaarlijke ontblote tanden. Om een kennismaking met de scherpte van die tanden te vermijden, was het de kunst goed in te schatten hoe lang de ketting was en verder gewoon om de hond heen te lopen. Wie voelt zich nou gekwetst door het blaffen van een hond? Het ligt nu eenmaal in de aard van een hond om te blaffen!

’s Avonds echter veranderde de situatie drastisch, want dan werden de honden van de ketting gehaald en liepen ze vrij rond. Wanneer je dan ’s avonds of ’s nachts buiten moest zijn, was het altijd noodzakelijk enige stenen bij de hand te hebben voor het geval je geconfronteerd werd met een meute honden. Eén welgerichte worp met een steen bracht de meute snel op andere gedachten en deed hen met de staart tussen de benen vluchten. Zo is het ook met Wilders&Co. Laat hen blaffen zoveel ze willen. Wat men echter wel goed in de gaten moet blijven houden, is wanneer er zich aanwijzingen voordoen dat de avond zijn intrede doet in Nederland. Want dan zullen de honden zich losrukken van de ketting die de wet nu voor hen is. Zodra de schemering valt, doet men er goed aan alvast wat stenen bij de hand te hebben, want wie wacht tot de avond valt is te laat. Vooralsnog is het volop dag in Nederland met hier en daar slechts wat schaduwen en hopelijk komt de schemering nooit, maar het is goed om de mogelijkheid dat dat wel eens kan gebeuren. Hoe klein die kans ook is toch in het achterhoofd te houden!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van