Voorpagina Politiek

Het groene gevaar!

Als men in Nederland niet uitkijkt dan zal men in 2050 in een Islamitische staat wonen. De moslims die dan 8% van de bevolking zullen uitmaken hebben dan de macht overgenomen en de Sharia ingevoerd. De overige 92% zal de status van vrije burger verliezen en worden veroordeeld tot het lot van dhihmmi. Jan met de pet kan zijn biertje dan wel vergeten en zijn vrouw zal zich nooit meer zorgen hoeven te maken om een bad hair day, want die blonde lokken zullen toch verborgen gaan onder een verplichte hijab.

Sluipenderwijs islamiseert Nederland en slechts weinigen die het gevaar zien of willen zien. Men moet altijd kijken naar de uitzonderingen bij moslims. Dat zijn de ware moslims de rest begrijpt zijn godsdienst niet of doet aan Taqiyya (veinzen geen ware moslim te zijn). Dus als voormalige minister Verdonk 49 imam’s de hand schudt en één haar dat weigert dan heeft zij natuurlijk groot gelijk ervan uit te gaan dat die 49 niet de regel zijn, maar de uitzondering! Zij laat zich niet door moslims in de maling zoals de rest van Nederland dat doet. IJzeren Rita kijkt dwarst door die 49 imams heen en ziet dat slechts de handenweigeraar zijn ware aard toont en de rest de boel voor de gek aan het houden is!

Dus is het bij moslims altijd noodzaak ervan uit te gaan dat de uitzondering de regel is en de regel niet bestaat. Het gedrag van een enkeling of een extreme kleine minderheid is de norm! Om dat gedrag te begrijpen hoeft men alleen de Koran te lezen. Kennis van de oorspronkelijke taal, de ontstaanscontext noch 1400 exegese is niet nodig de Nederlandse weergave spreekt voor zich. Zelfs de menswetenschappen hoeft men niet uit de kast te halen om het gedrag van moslims te verklaren. Want het gedrag van moslims ontrekt zich aan culturele, historische, economische, politieke, demografische, sociologische, antropologische, psychologische verklaringen. De Koran verklaart al het doen en laten van moslims!

Alleen Wilders en een kleine schare medestanders zien het gevaar en hebben aan de bel getrokken tot ongenoegen van de rest van gezapig Nederland dat liever de ogen sluit voor het groene gevaar. Schamper vergelijkt men Wilders waarschuwingen met de gekte die in de vorige eeuw in de VS rondwaarde de zogenaamde red scare en men negeert zijn boodschap. Maar wordt niet elke profeet door zijn volk voor gek uitgemaakt, genegeerd en uitgestoten? Wilders spreekt ware woorden over de islam en de moslims alleen verteld hij niet de hele waarheid!

Islamisering van Nederland kan niet gestopt worden door een immigratie stop voor moslims, een bouwstop voor moskeeën, een stop van de oprichting van Islamitische scholen! Dat zijn slechts drempels die men opwerpt die de islamisering slechts tijdelijk een halt toeroepen, maar die niet zullen stoppen. Zolang er moslims zijn in dit land zal er altijd een gevaar zijn dat de samenleving wordt geïslamiseerd. Dus om dat gevaar eens en voor altijd uit te schakelen is er maar één probaat middel: Het verwijderen van alle moslims uit Nederland!

Zolang men hier voor terugdeinst, zal men de islamisering van Nederland niet kunnen voorkomen. Wilders heeft zich slechts een wegbereider getoond die de geesten rijp moet maken voor deze waarheid en niet de verkondiger van de hele waarheid. Het is nu wachten op de ware profeet die wel de hele waarheid aan het volk durft te openbaren en het D-woord zal uitspreken!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van