Voorpagina Algemeen, Politiek

De Moslimstemwijzer

Deze week ontstond er een interessante discussie over de vraag waar je als moslim op moet stemmen. Waar anders dan hier op Wijblijvenhier? Natuurlijk is je moslimidentiteit niet de enige factor die je stemkeuze bepaalt. Je weegt vast ook mee of je langstudeerder, treinforens , ondernemer of dierenliefhebber bent. Misschien is je mening over ouderzorg of de overheidsbegroting van doorslaggevend belang. Toch snap ik heel goed dat je laat meewegen in je stemkeuze hoe politieke partijen denken over moslims en de islam. Deze afweging vind ik zelf erg lastig. Hoe vaak bepaalde woorden “islam”, “moskee”, “boerka” in verkiezingsprogramma’s voorkomen is een leuk weetje, maar helpt mij nog niet verder. Want moet ik dan stemmen op een partij die het constant over de islam heeft, of juist niet?

Door: Bastiaan Verberne, religiewetenschapper en intercultureel consultant

Keuzes, keuzes
Zelf heb ik lang lopen twijfelen welke partij een islamstandpunt heeft waar ik me bij thuis voel. Het beroerde is dat er nooit een partij is die precies zoals ik denkt. Er zijn ruwweg drie politieke stromingen die ik serieus zou overwegen:

  1. de socialisten
  2. de confessionelen
  3. de liberalen

Ik ga het rijtje af. Als eerste de socialisten (PvdA, SP). Tolerantie is een klassiek links thema en het tegengaan van grote inkomensverschillen benadert voor mij het islamitisch ideaal. Niet voor niets is de aalmoes de tweede zuil van de islam. Ook respect voor andere culturen en solidair zijn met asielzoekers staan redelijk hoog in het socialistische vaandel. Wat mij echter tegenhoudt om op de socialisten te stemmen is de houding ten opzichte van religie. Veel socialisten steken niet onder stoelen of banken dat ze religie maar iets achterlijks vinden uit wiens grip Nederland zich gelukkig heeft ontworsteld. “Religie is opium van het volk” zei de grote socialistische denker Karl Marx. Religie staat gelijk aan de onderdrukking van vrouwen en homo’s lijkt menig socialist van binnen te denken. Vooral de PvdA heeft hier een handje van en probeert vaak mee te deinen op de anti-islam retoriek van Geert Wilders (zie mijn eerdere stukje over de integratieresolutie van die partij). Ergens snap ik dat wel, want de islam heeft de laatste 11 jaar niet de beste PR gehad. Toch houden het wantrouwen en de angst voor alles wat religieus is die ik bij hen proef mij tegen om op de socialisten te stemmen.

Dan als tweede de confessionelen (CDA, ChristenUnie, SGP). Vrijheid van godsdienst zit bij hen wel goed. Ze zullen meteen op de bres springen voor bijzonder onderwijs en de waarborg van geloofspraktijken zoals rituele slacht of besnijdenis zit bij deze partijen redelijk goed. Barmhartigheid ten opzichte van vreemdelingen is natuurlijk erg bijbels en van discriminatie moeten de confessionelen ook niks hebben. Aangezien alle profeten van het christendom worden erkend door de islam, zou je zeggen dat er genoeg aansluiting is voor moslims om op een christelijke confessionele partij te stemmen. Maar ook hier aarzel ik teveel. De confessionelen staan natuurlijk positief tegenover religie, maar dat geldt in veel gevallen helaas weer niet voor de islam. Nu zijn er een heleboel confessionelen die alle religies als gelijkwaardig zien, maar in de partijtoppen hoor je toch wel veel islamkritiek. Niet zelden hoor je dat dat de islam een aanval is op het christendom omdat de goddelijkheid van Jezus door de moslims wordt ontkent. De term “valse profeet” valt ook regelmatig uit die kringen. Dat verklaart wellicht waarom een partij als het CDA toch in zee gaat met de PVV en bijvoorbeeld voor een boerkaverbod is.

Dan kom ik als laatste uit bij de liberalen. VVD, D66 en in iets mindere mate GroenLinks kun je tot deze stroming rekenen. Ook bij de liberalen vind je een kritische houding ten opzichte van het geloof terug. Maar vergeleken met de socialisten is er een veel grotere terughoudendheid om als staat in te grijpen in de levenssfeer van gelovigen. Zolang er geen wetten worden overtreden, zal een liberaal zich niet teveel willen bemoeien met de uitoefening van geloof. Dat houdt ook in dat religieuze instellingen hun eigen broek moeten ophouden en niet hoeven te rekenen op overheidssubsidies. Survival of the fittest. In dit geval en vele andere gevallen kan ik me wel vinden in dit principe van een overheid op afstand, maar het liberale gedachtegoed heeft soms wat hardvochtige kantjes. Als het gaat om de zorg voor de allerarmsten en hulpbehoevenden vind ik het liberale marktdenken dan weer weinig islamitisch. Als meest linkse van de liberale partijen vind ik GroenLinks op dit vlak dan weer het meest aansprekend. De zorg voor het milieu en de wereld spreekt me ook bijzonder aan. De gretige bereidheid van de VVD om met de PVV te gaan regeren maakt dat die partij me het minst aanspreekt. Zoals altijd is D66 hier het redelijke alternatief.

Op basis van deze persoonlijke meningen en niet gehinderd door enige wetenschappelijke onderbouwing presenteer ik nu mijn zelfgemaakte moslimstemwijzer! Sorry, geen tijd en geld voor een hippe flash site en een app, maar ik hoop dat je er wat aan hebt!

Moslimstemwijzer
PvdA: klassiek linkse partij die opkomt voor de arbeidersklasse, heeft altijd een fraaie selectie aan moslims op de kieslijst staan, maar die worden gedwongen zich vooral af te zetten tegen hun eigen achterban zodra ze het landelijk maken.

SP: prima keuze als je niks met Grieken hebt, komen ook op voor mensen met een laag inkomen, een uitkering en patiënten die veel zorg nodig hebben, maar hebben wel erg veel sterke schouders nodig die de kosten hiervoor allemaal ophoesten.

ChristenUnie: nette, serieuze en bescheiden mensen, komen op voor religieuze waarden, maar hebben onlangs de anti-islam handschoen opgenomen nu Wilders zijn pijlen vooral op Brussel richt.

SGP: fundamentalistische versie van ChristenUnie, die vrouwen wil “beschermen” van de grote boze buitenwereld.

CDA: extreme middenpartij, dat houdt in dat ze net zo makkelijk meebuigen met links als met rechts om aan het pluche te plakken, soort blanco stem voor als je het echt niet weet.

VVD: voor gaan als je een zware rechtervoet in de auto hebt en je in de hoogste belastingschijven zit.

D66: komt op voor alle minderheden, scoort momenteel vooral op homorechten wat in principe positief is voor de rechtspositie van bepaalde groepen en minderheden (moslims, vrouwen, asielzoekers, gehandicapten etc.).

GroenLinks: zie D66 maar dan groen.

Partij van de Dieren: hervormende en linkse agenda, maar geen optie als je waarde hecht aan een stukje halal vlees.

PVV: meteen doen als je blij bent dat jij een verblijfsvergunning hebt en wilt dat niemand anders die ook krijgt.

En anders
Mocht je het minder belangrijk vinden om op basis van islamstandpunten te stemmen, dan zijn er genoeg stemwijzers in omloop. Je hebt de snelle, de betere, eentje voor de groenen, eentje voor blowers, eentje voor ouderen, eentje voor homo’s , eentje voor wereldburgers, en nog veel meer.

Kom je er dan nog niet uit, dan kun je deze Facebook topper volgen:

Bastiaan Verberne is religiewetenschapper, dagvoorzitter en presentator.

Lees andere stukken van