Voorpagina Politiek

Een Laffe Daad

Een piloot stapt in zijn F16, stijgt op vanaf zijn vliegbasis, vliegt naar een doel een werpt vanaf grote hoogte een bom af en keert daarna weer terug. Een Talibanstrijder daalt af vanuit zijn schuilplaats in de bergen en plaats een bermbom langs een weg en trekt zich terug in de bergen. Het eerste is een dappere daad, het tweede een laffe daad, althans, dat willen van Middelkoop en Balkenende ons doen geloven. Waarom is een bermbom laf en een bom afgeworpen door een F16 niet? Dat is nou een vraag die journalisten eens aan van Middelkoop en Balkenende zouden moeten stellen!

Beide heren reageren verbaasd en met afschuw, omdat de Taliban niet netjes op een rij gaan staan en zich laten afschieten. De tijd dat inboorlingen met blanke wapens en oude musketen een charge uitvoerden op met machinegeweren gewapende westerse soldaten is al lang verleden tijd. De tijd van Omdurman, Rorke’s Drift en andere veldslagen waar met superieure vuurkracht inboorlingen met duizenden aan flarden werden geschoten, is voorgoed voorbij. Welkom in de wereld van de guerrillaoorlog: al sinds David’s tijd de beproefde methode om een vijand, die superieur aan wapens en manschappen is, te verslaan. Je zou denken dat bijbelvaste lui als van Middelkoop en Balkenende dat toch zouden moeten weten?

Sinds de koloniale oorlogen hebben de inboorlingen heel wat bijgeleerd. Met eenvoudige middelen is een deel van de Westerse superioriteit in wapentechnologie voorgoed teniet gedaan. Sterker nog de evolutierace tussen Westerse legers en guerrillaorganisaties lijkt steeds meer een gelopen race te zijn in het voordeel van de laatste. Wat is het nut van miljarden kostende onderzeeërs, vliegdekscheppen, F35’s en ander duur wapentuig als men na bijna zeven jaar oorlog niet kan winnen van enkele tienduizenden strijders gewapend met voornamelijk Kalashnikovs en bermbommen?

De Britten, de Sovjets beiden hebben geprobeerd wat de Amerikanen en de NAVO nu proberen te doen. Beiden faalden. Om bij de laatste te blijven: De Sovjet-Unie vocht op het hoogtepunt van de oorlog in Afghanistan met 100.000 man en 330.000 soldaten van het Afghaanse Nationale leger tegen de Mujahideen. Lui met dezelfde denkbeelden als de Taliban, maar werden destijds door Westerse politici en de media geen vrouwenonderdrukkers, mensenrechtenschenders en terroristen genoemd maar vrijheidstrijders en bondgenoten van het Westen. De Sovjets gebruikten alle conventionele wapens zonder enige terughoudendheid met als resultaat naar schatting 1 miljoen dode Afghaanse burgers en strijders en meer dan 5 miljoen vluchtelingen. Ondanks deze meedogenloze manier van strijden, verloren de Sovjets de oorlog na 10 jaar strijd en kort daarop viel de Sovjet-Unie uitéén.

Nu willen de Amerikanen en de NAVO met een veel kleinere strijdmacht en een Afghaans leger in wording proberen om te doen wat de Britten en de Sovjets niet gelukt is: Afghanistan onder controle krijgen! Neem nu Nederland als voorbeeld: Nederland zit in Uruzgan, een provincie ter grootte van België, een overwegend woest en bergachtig gebied met bergtoppen tussen de 1000 en 3000 meter en een bevolking die op z’n zachts gezegd wantrouwend staat tegenover dit streven. Dat gebied wil men dan met 1400 soldaten met enige hulp van de Australiërs en Afghaanse hulptroepen en politie onder controle krijgen! Men hoeft niet aan de KMA te hebben gestudeerd om te weten dat dit een missie is die gedoemd is te mislukken.

Toch blijft men maar tegen beter weten in volhouden dat men er in zal slagen de Taliban te verslaan en Afghanistan onder controle te krijgen! Balkenende en van Middelkoop willen niet inzien (of willen het publiek niet laten inzien) dat er een heilloze guerrillaoorlog aan de gang is in Afghanistan. Een guerrillaoorlog die al bijna zeven jaar aan de gang is en gedoemd is te eindigen met een nederlaag voor het Westen. Een laffe daad is soldaten op een missie te sturen waarvan men op voorhand weet dat die gedoemd is te mislukken en bovendien geen enkele bijdrage levert aan de veiligheid van Nederland.

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van