Voorpagina Islam, Maatschappelijk, Media

Het YouTube braaksel

Over dat YouTube braaksel waar zoveel om te doen is:

1. Overdenk het volgende. De Profeet vzmh kan niet bespot worden door niemand of wat dan ook op welke manier dan ook.

2. Overdenk het volgende. Wat wel bespot kan worden en wordt, is onze achting, respect, religieuze visie en gevoelens ten aanzien van de Profeet vzmh. Dus wie kwaad wordt om dat YouTube braaksel wordt in feite kwaad omdat zijn gevoelens gekwetst worden (wat op zichzelf gerechtvaardigd is om kwaad over te worden) wat overigens ook de bedoeling is van de makers. Echter woede beheersen is een deugd en daarom islamitisch gezien ook een Sunnah.

3. Overdenk het volgende: Dit YouTube braaksel is bedoeld om de reacties te generen die het genereert heeft. Trap er dus niet in. Het is bedoeld als rode lap en de Ummah wordt geacht de stier te spelen.

4. Overdenk het volgende. De reacties zijn doelbewuste acties op het YouTube braaksel (dat is slechts het excuus dat aangegrepen wordt om vuile politieke doeleinden te realiseren en rekeningen te vereffenen) en dus verre van spontane woede uitbarstingen. Laat je dus niet manipuleren door oproepen van verontwaardiging en stappen om acties te ondernemen.

5. Overdenk het volgende. Wie heeft de Ummah meer schade berokkend? De makers van het YouTube braaksel waar tot voor kort nog geen anderhalve man en een paardenkop van gehoord heeft – laat staan het gezien hadden – of diegenen die er de aandacht op hebben gevestigd, tot acties hebben opgeroepen en er voor gezorgd hebben dat honderden miljoenen niet alleen op de hoogte zijn van dit YouTube braaksel maar hét ook hebben gezien.

6. Overdenk het volgende. Agitators (individuen, politici, organisaties en zelfs regimes) van moslims als niet-moslim zijde hebben er om verschillende redenen belang bij dat er tussen de Ummah en de rest van de wereld (met name het Westen) een permanente staat van animositeit in stand wordt gehouden en zelfs aangewakkerd. Laat je niet voor deze doeleinden gebruiken.

7. Overdenk het volgende. De echte beledigingen voor de Ummah zijn de ten hemel schreiende onrechten van allerlei aard die honderden miljoenen moslims dagelijks moeten ondergaan van uitbuiting van kinderen tot het afslachten van duizenden. In feite zouden er 365 dagen per jaar demonstraties van miljoenen nodig zijn om aandacht te vragen en woede te uiten voor alle onrechten die moslims (in overgrote meerderheid door medemoslims) worden aangedaan.

8. Overdenk het volgende. Zolang de Ummah zich drukker (lijkt) te maken om een enkele mug die zo nu en dan een muggenbeet veroorzaakt en zich geen zorgen lijkt te maken om de miljoenen bloedzuigers groot en klein die al decennia lang de levenskracht van de Ummah voor eigen gewin aftappen en in een staat van zwakte houden, zijn moslims gedoemd altijd het onderspit te delven en in dezelfde staat te blijven als ze nu zitten.

9. Overdenk het volgende. Fitna zaaien in de Ummah is voor sommige moslims en niet-moslims om verschillende redenen een doel op zich. Het middel daarvoor is misbruik maken van de Islam en de diepgewortelde gevoelens van de moslims ten aanzien van hun religie. Jouw liefde voor je eigen religie wordt het wapen dat tegen jezelf en de Ummah wordt gebruikt.

10. Overdenk nu het volgende:

“The true servants of the Most Merciful are those who behave gently and with humility on earth, and whenever the foolish quarrel with them, they reply with [words of] peace.”

al-Qur’an 25: 63

A man said to the Prophet Peace and blessings of Allah be upon him, “Advise me!” The Prophet said, “Do not become angry and furious.” The man asked (the same) again and again, and the Prophet said in each case, “Do not become angry and furious.”

Hadith – Sahih Al-Bukhari 8.137, Narrated Abu Huraira, r.a

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van