Voorpagina Algemeen

De wereld in de ban van een waardeloze trailer

Het is hoog tijd dat het verbod op antisemitisme wordt uitgebreid met het broodnodige verbod op het beledigen van religies (inclusief de Islam).

Laten we het hebben over belangrijke futiliteiten, zoals de prut trailer ‘innocence of Muslims’. Deze gebeurtenis, alle reacties erop en de invloed op de toekomst, bieden stof om een artikel van tien pagina’s te schrijven, ik zal mij echter behouden tot het plaatsen van een aantal kritische kanttekeningen om mijn lezers stof tot nadenken te geven en om zelfstandig conclusies te trekken. Allereerst moeten we de dubieuze datum van publicatie, die vrijwel samenvalt met 11/09 en met de Arabische revoluties, niet zomaar negeren. Ten tweede valt op dat de film samengesteld is door één of meer Egyptische koptische Christenen, terwijl nota bene Egyptische- Imams en koptische bisschoppen (in de schaduw van de revolutie) met man en macht de boel bij elkaar proberen te houden. Bedenk welke invloed en uitwerkingen deze film op de verhoudingen tussen de radicale Egyptische kopten en Egyptische Moslims had kunnen hebben.

Overweeg dat de film (volgens het NOS journaal) door honderd rijke joden is gefinancieerd. Het zou mij niet verbazen als dit dezelfde duistere lobby is die Wilders en co financieren in hun wereldwijde hetze tegen Moslims en ook een belangrijke invloed uitoefenen op het buitenland beleid van de VS. Neem in ogenschouw dat slechts 0,00006% (tot mijn spijt) van de Moslims heeft gedemonstreerd tegen de provocerende trailer, terwijl de media er een ware show van hebben gemaakt, waarbij de indruk wordt gewekt dat miljoenen, bloeddorstige Moslims aan de poorten van Europa staan om zich te wraken. Een beginnersfout die men niet moet maken, is om te snel een verband te  leggen tussen de dood van de Amerikaanse ambassadeur (welke ik betreur) en de gewraakte film, het samenvallen van beide daden in dezelfde tijdspanne wil nog niet zeggen dat er een direct verband is.

Het is aannemelijker om te stellen dat er sprake is van een false flag. The Independent schrijft op basis van diplomatieke bronnen dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van een op handen zijnde aanval op het consulaat in Libië. Het feit dat de Ambassadeur dezelfde dag in Libië aankwam (topsecret) en niet in de ambassade in Tripoli was, maar naar BenGhazi reisde doet vragen en twijfels rijzen. Verder moeten we niet vergeten welke daden, onze vrienden aan de overkant van de Atlantische Oceaan allemaal op hun kerfstok hebben, er is bijna sprake van voortdurende Moslim vernedering. Ik moet toegeven, in het westen wordt hier niet zoveel aandacht aangegeven, maar maak daarom niet de denkfout door te denken dat Moslims de miljoenen slachtoffers van Amerikaanse bommen ook onbelangrijk vinden (collateral damage wordt het genoemd nietwaar), procesloos opsluiten van tienduizenden Moslimverdachten; schaamteloos urineren op Afghaanse Moslims; verkrachten van honderden Iraakse vrouwen; Guantánamo Bay; Abu Graib gevangenis; verbranden van Korans; haatposters in New-York, decennia lange steun aan onderdrukkende Arabische regimes en aan het apartheid regime dat Israël heet en last but not least, het voeren en/of financieren van oorlogen tegen; Irak (deel 1 en 2), Somalië, Afghanistan, Yemen en Palestina.

De reacties op de trailer en de reacties daarop weer, hebben afgeleid van de ware essentie, namelijk dat het Internationaal recht op de vrijheid van het beleven van de Godsdienst door elementen uit het westen (voor de 1 miljoenste keer) overtreden zijn door het beledigen van een wereldreligie. Daar de discussie in het westen had moeten oplaaien over de dubbele moraal van het westerse concept van vrijheid van meningsuiting. De AEL is begin dit jaar veroordeeld voor beledigende cartoons tegen Joden, terwijl soortgelijke cartoons worden gebruikt tegen Moslims en dit geschaard wordt onder het recht van vrijheid van meningsuiting. Dit fundamentele recht dat in de Islamitische wereld en andere werelddelen nog steeds een waardevolle plek heeft, is in het westen langzaamaan aan het veranderen in een vrijheid van Islambashing. Dit valse dilemma wordt keer op keer van de stal gehaald wanneer het gaat om kritiek op de Islam of Moslims, tegelijkertijd weten wij allen dat het vrije woord absoluut grenzen heeft in het westen.

We leven anno 2012 in een geglobaliseerde wereld waarin het gelukkig niet meer slechts draait om de westerse waarden en normen, maar waar men rekening moet houden met andere religies en andere culturen, dus ook met 1,6 miljard Moslims. Bovendien kunnen we hedendaags met 17 miljoen Moslims in West-Europa niet meer spreken van louter een Joods-Christelijke Europa, maar eerder van een Islam-Joods-Christelijke cultuur. Het is hoog tijd dat het verbod op antisemitisme wordt uitgebreid met het broodnodige verbod op het beledigen van religies (inclusief de Islam).