Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

De pot en de ketel..

“Artikel 15.1: Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen; 15.2: Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan de rechter zijn invrijheidsstelling verzoeken. (..) De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidsstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.”

Gaandeweg de volgende alinea’s zal jullie duidelijk worden waarom ik het bovenstaande fragment uit de grondwet heb vermeld.

Kort na de overwinning van Obama, kondigde minister Verhagen (BuZa) samen met collega Hirsch Ballin aan te willen assisteren bij de door de kersverse president gemaakte belofte om de deuren van het beruchte Guantanamo Bay dicht te gooien en de VS te helpen met het in goede banen leiden van de berechting van terreurgevangenen. Belofte maakt schuld en alleen tijd zal leren in hoeverre zowel Obama als Verhagen die ‘schuld zullen vereffenen.

Zo’n uitspraak van Verhagen, afkomstig uit een juridisch milieu met hoog internationaal aanzien, veronderstelt natuurlijk het feit dat in eigen land Vrouwe Justitia zonder meer triomfeert. In werkelijkheid, echter, viert juist ironische hypocrisie hoogtij in deze rechtstaat.

Enkele dagen geleden hoorde ik van een goede vriendin en tevens studiegenootje van mij over het zogenaamde ‘Guantanamo aan de Maas’. Woedend als ze was vertelde ze mij over de schrikbarende situatie waarin veel van haar Afghaanse landgenoten verkeren en laat ik nu al voorop stellen dat het hier in de meeste gevallen om onschuldige vluchtelingen gaat.

Het betreft een groep van ongeveer 1000 personen die onder de zogenaamde categorie 1F vallen; een bepaling uit het vluchtelingenverdrag dat de verantwoordelijke instanties (denk aan de IND) toestaat om bescherming te weigeren aan allen die verdacht worden van ernstige misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Prima plan, toch? In dat geval zouden ook heel IND en andere politieke en ambtelijke betrokkenen de nare gevolgen van de 1F-stempel aan den lijve moeten ondervinden, aangezien deze sinds 2000 onbelemmerd en op schaamteloze wijze zelf hun handen vuil bleven maken aan het schenden van mensenrechten.

Wat zijn die nare gevolgen dan? (houd vooral het bovenstaande fragment in je achterhoofd) …Honderden onschuldige politieke vluchtelingen zijn zonder inzage van een rechter langdurig in gevangenschap genomen en in een onzeker bestaan de illegaliteit ingeduwd om vervolgens weer opgepakt te worden en hun bestaan als illegaal voort te zetten. Ontelbare gezinnen maken dagelijks deze onverdragelijke cyclus mee omdat Nederland de 1F-regeling als geen ander EU-land zo toepast.

Het begon allemaal toen men na een ambtsbericht uit 2000 -dit is overigens een officieel document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar zelfs geen rechter aan kan tornen- concludeerde dat iedereen van de toenmalige Afghaanse veiligheidsdiensten (Khad/WAD) zich schuldig had gemaakt aan oorlogsmisdrijven.

De totstandkoming van dit bericht vond plaats toen de Taliban in Afghanistan nog aan de macht waren en vanwege veiligheidsredenen Buitenlandse Zaken haar informatie ontleende aan het slechts ondervragen van ‘insiders’ in buurlanden als Pakistan. Aan de betrouwbaarheid van deze informatie mag zeker getwijfeld worden, aangezien veel van de ondervraagden opereerden onder de Taliban. En juist vluchtelingen die zich in de jaren ‘90 hard hadden gemaakt voor de rechten van vrouwen en andere vrijheden, als misdadigers werden doorgespeeld aan de Nederlandse autoriteiten.

Acht jaar later is de bepaling niet één keer herzien, zijn vluchtelingen schuldig. Tot het (bijna onmogelijke) tegendeel bewezen is, worden mensen zonder tussenkomst van een rechter van hun vrijheid beroofd en blijft onderzoek naar de ware toedracht van de toenmalige situatie in Afghanistan uit wegens geldgebrek, zegt Albayrak. Natuurlijk zijn er wel vluchtelingen die terecht worden veroordeeld voor hun misdrijven, maar de IND onttrekt zich aan het uitvoeren van de vreemdelingenwet en scheert zonder uitvoerig onderzoek alle vluchtelingen onder één kam. Bovendien krijgen 1F-vluchtelingen per definitie geen rechtsbescherming. (voor meer informatie over de details, zie hier)

Onverklaarbaar als het is, wordt deze zaak jarenlang in een doofpot gestopt en besteden media en landelijke kranten (vrijwel) geen aandacht aan deze ministeriele misstanden. Demonstranten beperken zich niet meer tot de Nederlandse grenzen -hier worden ze haast gecensureerd- en voeren inmiddels actie in België en Duitsland om deze beschamende zaak bij de internationale opinie aan de kaak te stellen. Doordat Den Haag dé plaats van het VN tribunaal en het internationale strafhof is, wordt er uit angst voor slechte publiciteit mensenrechten geschonden om niet te boek te staan als broedplaats voor oorlogsmisdadigers. Ook als het betekent dat honderden mensenlevens onrechtmatig geruïneerd worden.

Hoe zat het ook alweer met de pot en de ketel? Juist, ja. Lees de informatie op de website goed door, doe zelf wat research (voor zover erover bericht is) en je zult de ernst van deze onaanvaardbare situatie niet langer kunnen ontkennen. Teken de petitie!