Voorpagina Ervaringen, Islam, Maatschappelijk

Euthanasie

Nu er steeds meer moslims in de gezondheidszorg werkzaam zijn, krijgen we ook steeds meer en directer te maken met medisch-ethische kwesties, zoals abortus en euthanasie. Zeker in een land als Nederland, waarin steeds meer mag en kan. Zo werd ik afgelopen week in de apotheek geconfronteerd met een verzoek om de middelen en materialen voor een euthanasie te leveren.

 

Euthanasie is een heel gevoelig en moeilijk onderwerp, niet voor niets is het maar in een klein aantal landen legaal. En als ik zo met de arts erover praat, dan merk je dat het zelfs voor zo’n arts een hele moeilijke handeling is die logischerwijs veel impact heeft op zo iemand. Maar ook als moslim zul je hier een keuze in moeten maken.

Ik grijp in dat geval terug naar de bronnen van de Islam en wat de Islamitische juristen hierover hebben vermeld. En dan wordt de keuze ineens iets makkelijker en gelukkig is het een keuze die aansluit op het gevoel dat ik al had.

‘En ontneem niet het leven, dat Allah heilig heeft verklaard’ (Quran: 6-51)

‘Beeindig niet zelf jullie levens. Voorzeker, Allah is jullie Genadevol’ (Quran: 4-29)

Onder andere deze Verzen en diverse overleveringen van de Profeet Mohammed (vzmh) vormen de basis van de Islamitische jurisprudentie over euthanasie.

In de Islam is (actieve) euthanasie verboden. Je gebruikt namelijk middelen om een leven te ontnemen. Zowel zelfmoord (in dit geval een patient die het leven wil beëindigen) als moord zijn uitdrukkelijk verboden in de Islam. Er zijn slechts twee uitzonderingen om iemands leven te ontnemen: Als een rechter iemand veroordeelt voor een misdrijf waar de doodstraf op staat (men mag dan ook geen eigen rechtertje spelen) en als zelfverdediging waarbij vrees is voor het eigen leven, bijvoorbeeld in een oorlog.

Passieve euthanasie, gedefinieerd als het onthouden van medicatie of behandeling wat uiteindelijk tot een natuurlijke dood zal leiden, is echter wel toegestaan. Het innemen van medicatie is namelijk geen verplichting in de Islam. Nu is het leveren van de euthanasie-middelen iets anders dan het écht daadwerkelijk uitvoeren van een euthanasie. Ik hoef dan de trekker niet over te halen, maar je voelt je toch wel medeplichtig, omdat je het wapen levert.

Gelukkig kan ik in deze gevallen het verzoek overdragen aan collega’s, die begrip hebben voor mijn keuze. Het wél of niet toestaan van euthanasie heeft uiteindelijk toch te maken met hoe je kijkt naar de dood en het leven. Voor een atheist is er misschien niks meer na de dood of iets om écht voor te leven. Voor een moslim is elk tegenslag een beproefing in het leven en is de dood ‘slechts’ een transfer van deze wereld naar een leven in het hiernamaals.

‘Voorzeker behoren wij aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren‘. (Quran: 2-156)

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van