Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk

Persoonlijke uitnodiging aan Ehsan Jami

Op 10 december wordt het nu al omstreden ‘Interview met Mohammed’ van Ehsan Jami de wereld ingestuurd. De vraag is of de omstreden film van een verbitterde ex-moslim, die Wilders’ eigenzinnige creatie Fitna van het witte doek moet laten verbleken, de Nederlandse huiskamers zal bereiken via de ether of het wereldwijde web. De content van de film is slechts bij weinigen bekend, maar nu al staat vast dat de film niet bepaald met open armen zal worden ontvangen in de snel veranderende islamitische wereld. Het is bijna zeker dat deze film, netals Wilders’ Fitna, opnieuw zal zorgen voor veel commotie en woede-uitbarstingen in verschillende delen van de wereld.

Graag wil ik ex-moslim Ehsan Jami ten overstaan van u, de gerespecteerde lezers en gasten van Wijblijvenhier.nl, uitnodigen om zijn verhaal te doen op Wijblijvenhier.nl.

In het bijzonder over wat hem persoonlijk beweegt om de film ‘Interview met Mohammed’ te maken nadat zijn cartoon over het leven van de Profeet (vzmh) eerder ten stelligste is afgeraden door de Nederlandse AIVD. Het kan niet zo zijn dat Jami overal present is in de landelijke media en aandacht geniet behalve hier op Nederlands populairste weblog van in Nederland wortelgeschoten moslims. Ehsan, kom hier, want wij blijven hier en praat met ons! Dus niet langer over ons. Wij willen een inhoudelijk en uiteraard geweldloos debat. Nu kun je afvragen of een columnist, publicist of voor mij part een ex-moslim zich moet laten leiden door de opvattingen van het publiek dat hij aanspreekt.

Mijn vraag aan u: "Welk publiek wil Jami met zijn film aanspreken en wat is het doel en functie van zijn film? Wat denkt Jami te bereiken met een film als deze en bij wie verwacht hij gehoor te vinden?” In de tien minuten durende film komen de onderwerpen vrouwenrechten, joden en afvalligheid aan bod. Ook kijkt Mohammed (door de ogen van Jami) na veertienhonderd jaar terug op zijn leven. Het ontbeert Jami denk ik niet aan creativiteit, maar aan objectiviteit.

De content van de film leent zich voor een brede maatschappelijke discussie over hoe alle monotheïstische religies in essentie omgaan met zaken als de burgerrechten van de vrouw, liefde en huwelijk tussen mensen van dezelfde sekse. Hoe staat men bijvoorbeeld tegenover afvalligen binnen het Joden- en Christendom? Ik ageer op voorhand tegen het uiterst negatieve beeld dat Jami met zijn film wil neerzetten bij het Nederlandse publiek over de islam en moslims. De islam bestaat niet! Wat moslims kenmerkt, is dat ze niet beschikken over homogene opvattingen, maar dat er grote interne verdeeldheid bestaat tussen de verschillende stromingen binnen de islam als het gaat om de bestudering van al deze zaken.

Het is uiteindelijk aan Jami of hij gehoor geeft aan mijn verzoek om zijn verhaal te doen op WBH. U als lezer mag zich afvragen waarom Jami na eerdere analyses over de mogelijke consequenties van zijn film ten aanzien van Nederlandse politieke en economische belangen, de veiligheid van Nederlandse burgers in het buitenland, met name het Midden-Oosten en ten aanzien van zijn persoonlijke veiligheid, opnieuw de weg van de confrontatie kiest. Met alle tot nu toe bekende en ingecalculeerde veiligheidsrisico’s van dien. De waarschuwingen van de Nederlandse veiligheidsdienst, die lang en breed hebben plaatsgevonden aan het adres van Jami achter gesloten deuren, moeten door iedereen in dit land op hun merites zijn beoordeeld.

Deze discussie gaat veel verder dan het recht op de vrijheid van meningsuiting van een enkel individu.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata