Voorpagina Politiek

Pas op voor het verleidelijke nieuws!

Wie de uitspraken van de politieke leiders van Israël in de wereldpers op de inhoud bestudeert, komt al gauw tot de conclusie dat de relevantie van een goed mediaoffensief bij hen bekend moet zijn. De recent gedane uitspraken naar aanleiding van de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israëlische steden als Sderot en Ashkelon, illustreren dit ook. De schermutselingen zijn begonnen nadat het bestand tussen Hamas en Israël is beëindigd, wordt thans beweerd.

De uitspraak die ik vandaag eens kritisch onder de loep neem, is die van de Israëlische premier Ehud Olmert. Olmert, die zelf niet schoon is van corruptie en vrij van politieke schandalen, zegt dat Israël klaar is om een grootschalige militaire operatie te starten in Gaza. Zo zegt hij: "Een verantwoordelijke regering trekt niet graag ten oorlog, maar ontwijkt die ook niet". Het is een fraaie uitspraak in de categorie dooddoeners blijkt bij nadere bestudering. Het lijkt correct, maar de inhoud dekt totaal de lading en context van het Palestijns-Israëlische conflict niet.

In welke mate heeft Olmert zelf zijn verantwoordelijkheid genomen als politiek leider en premier van Israël. Van een verantwoordelijke regering mag verwacht worden, dat zij zelf geen aanleiding geeft tot (nieuwe) veiligheidsrisico’s door het jarenlang gevoerde politieke en militaire beleid. Het collectief straffen van 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook door het gebied hermetisch af te sluiten van de buitenwereld en het eindeloos frustreren en verlammen van de voedselhulp aan 750.000 Palestijnen is geen daad om trots op te zijn. Daar wil je je als verantwoordelijke regering toch niet aan schuldig maken?

Het Israëlische leger (IDF) houdt de inwoners van de Gazastrook niet alleen militair maar ook al vele jaren economisch en humanitair in de wurggreep. Zij legt niet alleen de voedseltransporten stil, maar bepaalt ook hoeveel water en brandstof er wordt ingevoerd. Het IDF bepaalt of de financiële hulp uit het Westen de Palestijnen wel of niet bereikt. Het is bovendien niet de eerste keer dat het Israëlische leger beslag legt op de financiële tegoeden van de Palestijnse regering. Hamas, de door de Palestijnse bevolking democratisch gekozen regering, wordt geboycot door Westerse landen.

Een nieuwe Israëlische invasie zal ook deze keer geen einde maken aan de raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Dit is wat Israel de wereld wil laten geloven om groen licht te krijgen voor een reeks nieuwe aanvallen, maar het verleden leert ons dat er uiteindelijk veel burgerslachtoffers bij vallen, maar er komt geen einde aan het steeds weer opnieuw oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. Een verantwoordelijke Israëlische regering kiest niet alleen voor de veiligheid van haar burgers, maar kan volgens het internationale recht ook direct verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de onderdrukte Palestijnse bevolking. De Nederlandse regering zou Israël hier op kunnen en moeten wijzen.

Een onverantwoordelijke Israëlische regering trekt de Gazastrook opnieuw binnen met groots machtsvertoon, maakt op brute wijze een einde aan onschuldige mensenlevens en schiet de reeds beschadigde infrastructuur verder kapot. Een verantwoordelijke regering – of het nu voor mij part de Amerikaanse, Pakistaanse, Engelse, Saudi-Arabische, Nederlandse of Israëlische is – trekt niet graag ten oorlog, maar moet de UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS respecteren. Deze zorgt voor rust, vrede en stabiliteit door te waken voor meer rechtvaardigheid en betere verdeling van de welvaart in de wereld. Elke verantwoordelijke regering die vrede nastreeft in het Midden-Oosten maakt als eerste een einde aan de ruim 40-jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

“Telkens als ze op Israël schieten moet Israël antwoorden”, zegt de huidige minister van Binnenlandse Zaken Tzipi Livni. Alsof Israël jarenlang heeft achterover geleund en stilgezeten en niet heeft geantwoord met buitensporige luchtaanvallen. Vaak geeft Israël preventieve antwoorden, schiet als eerste met lasergeleide raketten op auto’s en gebouwen in drukbewoonde wijken. Complete flatgebouwen worden tegen de vlakte geblazen. Vervolgens reageren de Palestijnse milities met raketbeschietingen. Dagelijks worden tientallen Palestijnen uit hun huizen en van hun geboorte- en landbouwgrond verdreven. Wanneer opent de beschaafde wereld haar ogen nu eens? Ik vrees weer van niet alle goede voornemens ten spijt.

Zolang het grote onrecht tegen de Palestijnse bevolking blijft bestaan en de Palestijnen opnieuw het nieuwe jaar in gaan onder het juk van de Israëlische bezetter zal er nooit een einde komen aan het geweld in het Midden-Oosten. De weg naar vrede die via Jeruzalem loopt, is verder weg dan ooit en volgebouwd met obstakels. Politici, ook de Israëlische, gebruiken altijd veel mooie en dure woorden maar zeggen uiteindelijk niets nieuws. Komt er wel een keer iets zinnigs uit hun mond besef dan goed dat nieuws heel bevattelijk is voor manipulatie. De Palestijnse bevolking wacht niet op champagne en oliebollen. Zij willen net als u en ik in vrijheid en welvaart leven. Rest mij u alvast een fijne kerst toe te wensen en heel gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata