Voorpagina Spiritualiteit

Kerstgedachten

"Niemand onder u heeft waarlijk het geloof indien u niet uw naaste toewenst hetgeen u uzelf toewenst" – Profeet Mohammed (vzmh)
"Heb uw naaste lief als uzelf." – Profeet Jezus (vzmh)

Het is kerstmis. Kerstmis had als doel het herdenken van de geboortedag van de Messias, de Christus, Jezus van Nazaret, de ‘Zoon van God’ volgens het Nieuwe Testament en de ‘Zoon van Maria’ volgens de Koran. 

Het is nu bekend dat Jezus waarschijnlijk niet op 25 december is geboren, maar dat op deze dag de geboortedag van de demigod Mithras werd gevierd. Mithras werd door de Romeinen vereerd in een tempel op de plaats waar nu het Vaticaan staat. Rond kerst maakt echter geen hond zich daar druk om. Kerstmis gaat voor veel mensen over gezelligheid in de donkere dagen vlak voor Nieuwjaar.

Ook de kerstgedachten van vrede en verzoening raken steeds meer naar de achtergrond door de commercialisering van het festijn. Gelukkig is er ook weerstand tegen het overconsumerisme rond deze periode, ook vanuit christelijke hoek. Onlangs zag ik de documentaire What would Jesus buy? De documentaire gaat over Predikant Billy die in Amerika rondreist met zijn gospelkoor om de Amerikanen voor de shopocalyps te waarschuwen.

Zelf vier ik geen kerst. Niet omdat ik de advocaat wil spelen van al die arme geofferde kippen, kalkoenen en naaldbomen die op de lopende band een kopje kleiner zijn gemaakt. Noch omdat ik mijn medelanders hun vreet en zuippartijen misgun. Het is ook niet zo dat ik tot de school behoor die het feestvieren strikt beperkt tot de islamitische feestdagen. Neen, wat een vooroordelen toch!

Mijn hoofdreden voor het niet vieren is veel simpeler. Ik heb gewoon weinig affiniteit met het feest. Het is voor mij zoiets als koninginnedag. Een vrije dag dat je pas "viert" als je in een vierende massa zit, als je bent uitgenodigd en het is iets waar je mee geconfronteerd wordt als je de tv aan zet of door de stad loopt. Maar het is niet iets dat ik actief mee naar huis neem.

Er is wel een uitzondering: het kerstpakket! Kerst is op één of andere manier voor mij wel een moment van bezinning. Op TV geniet ik van de documentaires en films over het leven van één van de grootsten der aarde en de geschiedenis van het Christendom. Ik laat me zeker inspireren door gezegden en uitspraken van Jezus uit het Nieuwe testament, zoals:

"Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen." (Matheus 5:44)

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." (Matheus 7:1)

"Wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen (naar haar)." (Johannes 8:7)

"U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden." (Johannes 8:37)

"Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden." (Johannes 15:13)

"Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?" (Matheus 7:3)

"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan." (Matheus 7:7)

"Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten." (Matheus 7:12)

"Allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan." (Matheus 26:52)

"Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint maar daarmee zijn ziel verspeelt?" (Matheus 16:26)

"Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen." (Matheus 17:20)

"‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." (Matheus 22:37-40)

Bij het laatste citaat wijst Jezus op de verticale dimensie (relatie mens-God) en de horizontale dimensie (mens-mens) van de mens die in het ware geloof altijd moeten samengaan.

Wat me bijzonder inspireert van de Jezus in de Koran is zijn nederigheid en terughoudendheid wat betreft het oordelen over anderen. Ik vind het zeer intrigerend dat Jezus op de dag des oordeels zelfs de christenen die hem als God zijn gaan vereren niet zal veroordelen. Dat is opmerkelijk omdat in de Islam shirk, het associeren van iets anders dan God met God, de grootste zonde is. Daar kan menig moslimradicaal nog wat van leren, die er als de pakken bij is om zowel de (in zijn ogen) niet-kosjere moslim als de niet-moslim als "kafir" (ketter) en "mushriek" (polytheist) te bestempelen en te verdoemen. Het is interessant dat God in de Koran na dit antwoord van Jezus ook niet veroordelend spreekt, maar in tegenstelling bevestigend benadrukt dat God zeker ook de macht heeft om te vergeven en het hoofdstuk eindigt met een open einde.

En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. Ik zeide niets tot hen, dan hetgeen Gij mij hebt geboden: "Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer." En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen. Indien Gij hen straft, zijn zij Uw dienaren en indien Gij hen vergeeft, zijt Gij zeker de Almachtige, de Alwijze. Allah zal zeggen: "Dit is een dag waarop waarachtigheid de waarachtigen zal baten. Voor hen zijn tuinen, waar doorheen rivieren stromen; zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven." Allah heeft behagen in hen en zij hebben behagen in Hem, dit is de grote zegepraal. Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en wat daartussen is en Hij heeft macht over alle dingen. (Koran-Surah 5:116-120)

Zeer opmerkelijk als je dat vergelijkt met de minder terughoudende houding van Jezus ten opzichte van zijn vermeende volgelingen bij de dag des oordeels, volgens het Nieuwe Testament:

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Matheus 7:21-23)

Fijne dagen en insha’allah een gezond 2009!

Kamel Essabane is het stilste jongetje van de klas dat toch begon te praten en zijn klasgenoten soms hard aan het lachen wist te maken. Hij overwon zijn angsten en maakte van praten voor groepen zijn beroep. Doordeweeks loopt hij met de pet op van docent islamitische godsdienst rond op een hogeschool en voorziet hij tevens diverse scholen van advies als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Ook vertelt hij soms filosofische verhalen aan het Fahm Instituut. Af en toe plaatst hij vanachter zijn laptop in alle stilte een ernstige tekst op het net. Misschien dat iemand het leest.

Lees andere stukken van Kamel