Voorpagina Maatschappelijk, Media

Het werd (prem)time voor deze (prem)missie!

En… nu wél een positieve ontwikkeling in publieke omroepland. De beste man kraamt negen van de tien keer onzin uit, is naar mijn mening alleen uit op sensatie en provocatie en handelt puur uit politieke ambities. Jarenlang ontpopte hij zich als een twijfelachtige moraalridder en besteedde hij zijn premtime aan problemen die onoplosbaar bleken (of die niet wachtten op zijn oplossing). Toch kan ik er niet omheen dat hij met zijn nieuwe programma een onmiskenbaar probleem aankaart: de gebreken van het onderwijssysteem. Hierbij buigt Prem zich over tien basisschoolkinderen met een leerachterstand en stelt hij allerlei middelen voor hen beschikbaar om hen klaar te stomen voor de CITO-toets en deze, against all odds, succesvol te maken. Stuitend en vooral triest dat een kind van elf (Joep) volledig instort wanneer hem wordt gevraagd naar zijn schoolsituatie. Als nieuwkomer heb ik nooit begrepen dat de toekomstige loopbaan van zo’n kind voor zo’n groot deel af kan hangen van één CITO-momentopname. Sterker nog, dat óók zijn geluk en welzijn daardoor flinke en, wellicht, onomkeerbare schade op kan lopen. Wordt ook de School van Prem een mission impossible? Kijken iedere donderdagavond dus! Ik hoop van harte dat het hem (lees: de kids) lukt.