Voorpagina Ingezonden

Justice for all…

Dit stuk is ingezonden door Haroon Raza. Hij diende op persoonlijke titel, en later namens enkele tientallen clienten, aangiften in tegen de uitlatingen van Wilders.

"Justice for all…" Deze woorden zijn afkomstig uit de Amerikaanse Pledge of Allegiance. The Pledge of Allegiance wordt dagelijks door miljoenen Amerikaanse schoolkinderen gereciteerd. De tekst is bedoeld om schoolkinderen te doordringen van een van de belangrijkste beginselen in de democratische rechtstaat: het gelijkheidsbeginsel. Gelijkheid, ongeacht afkomst, religie, of op welke grond dan ook. Gelijkheid, ook in het kader van de bescherming die het recht moet bieden. Rechtvaardigheid voor een ieder….

In augustus 2007 diende ik op persoonlijke titel, en later namens enkele tientallen cliënten, aangiften in tegen diverse uitlatingen van Geert Wilders (in de media). Na het verschijnen van de film Fitna werd er opnieuw een aangifte ingediend. De aangiften waren onder andere geënt op de artikelen 137C en 137D van het Wetboek van Strafrecht inhoudende belediging van een groep mensen, in het bijzonder moslims en allochtonen en het zaaien van haat tegen voornoemde groepen.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft eindelijk, na langer dan 1 jaar te hebben gewacht, het verlossende woord gesproken in een zeer genuanceerde en uitgebreide uitspraak. Daarbij is het Openbaar Ministerie bevolen tot vervolging van Geert Wilders over te gaan.

Eén van de redenen om de aangifte op persoonlijke titel in te dienen, was het feit dat de Nederlandse regering en in het bijzonder Balkenende in de jaren voor en tijdens de uitspraken van Wilders herhaaldelijk hebben gehamerd op ‘normen en waarden’. Het leek erop alsof alleen de rest van Nederland (met name allochtonen en moslims) zich moesten houden aan deze waarden en normen.
Nederlandse Moslims leken in het publieke debat structureel als de "Bad Guys" te worden afgeschilderd, waarbij de overweldigende en ook nog bijzonder kwetsende uitlatingen van Wilders (maar helaas ook van leden van “main stream” partijen) steeds radicaler en militanter werden.

Wilders leek een soort bijzondere status te zijn toegekend. Hoewel hij uitspraken deed die zelfs voor een leek duidelijk strafbaar waren en de grenzen van het betamelijke ruimschoots overschreden, vielen zijn uitspraken volgens the establishment klaarblijkelijk wel binnen de Nederlandse normen en waarden. Er was immers geen duidelijk tegengeluid uit de Tweede Kamer, ondanks het feit dat de uitspraken steeds extremer van aard werden. Blijkbaar vonden onze volksvertegenwoordigers het niet nodig onze stem tegenover Wilders te doen gelden. Anything goes ten aanzien van moslims…..

"And justice for all" dient in het kader van het gelijkheidsbeginsel, zoals onder andere verwoord in onze Grondwet en diverse Mensenrechtenverdragen, daadwerkelijk in de maatschappij (en dus ook in het maatschappelijke debat) in de praktijk te worden gebracht. Op het moment dat dit niet meer gebeurt, dreigt Nederland af te glijden naar een klassenmaatschappij, waarbij de Nederlandse burger van islamitische en/of allochtone afkomst geheel onterecht als een tweederangsburger wordt gezien.
In voornoemde klimaat vond ik het mijn plicht als mens en als Nederlandse/ islamitische/ allochtone burger tegen dit meten met twee maten op te treden, en wel in de vorm van een uitgebreide aangifte.

De uitspraak van het Gerechtshof zal nu moeten leiden tot een dagvaarding aan het adres van Wilders, waarbij hij opgeroepen zal worden om zich voor een strafrechter te verantwoorden voor zijn inmiddels duidelijk stafbare uitlatingen. De strafrechter zal vervolgens na het aanhoren van de argumenten van het Openbaar Ministerie en (de advocaten van) Wilders tot een oordeel moeten komen. Gelet op de uitspraak van het Gerechtshof kan de rechter bijna niet anders dan Wilders veroordelen. Wilders zal waarschijnlijk (voornamelijk vanwege de soundbites) de zaak tot aan de hoogste Nederlandse rechterlijke instantie uitvechten (de Hoge Raad) en vervolgens ook nog een zaak aanhangig maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Gelet op de jurisprudentie van beide Rechtscolleges, zal hij echter nul op het rekest krijgen en de veroordeling zal in stand blijven.

And TRULY justice for all…….

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!