Voorpagina Maatschappelijk, Media

Rechter wilde Yunus terug bij biologische ouders

De zaak Yunus heeft vandaag een bizarre wending genomen. Op Joop.nl staat dat  het hof geen bewijs vond voor mishandeling noch voor de stelling dat de ouders van Yunus niet in staat waren de kinderen op te voeden.

Jeugdzorg heft weliswaar de broers van Yunus weer onder de ouderlijke macht geplaatst, maar bij Yunus is dat nooit gebeurd. Jeugdzorg heeft een verzoening zo lang uitgesteld, dat een nieuwe rechtszaak door de ouders moest worden aangespannen. Ditmaal in het voordeel van Jeugdzorg en de pleegouders. De rechter:

“Door een tijdsverloop en de lange duur van het verblijf van Yunus bij de pleegouders het belang van een voortgezette hechting van Yunus in dit gezin zwaarder is komen te wegen dan het belang van de ouders bij terugplaatsing van Yunus bij hen.”

Het medialandschap in Nederland heeft nauwelijks de moeite genomen om zich in de uitspraken te verdiepen. Want als je die uitspraken leest dan is de houding van de biologische ouders begrijpelijk. Het onderzoek en de argumenten van Jeugdzorg rammelden aan alle kanten.

“Het hof acht het, gelet op de inhoud van alle overgelegde deskundigenrapporten niet aannemelijk dat de ouders de minderjarige, dan wel de twee andere kinderen in het verleden hebben mishandeld en/of een zodanig onveilige situatie hebben gecreëerd dat mishandeling heeft kunnen plaatsvinden.

Daarnaast staat de door Jeugdzorg aangevoerde grond dat de moeder, althans de ouders niet de pedagogische vaardigheid bezitten om de kinderen, met name de minderjarige, de verzorging en opvoeding te bieden die noodzakelijk is. Het hof stelt vast dat Jeugdzorg deze stelling niet onderbouwt met recente onderzoeksgegevens, hoewel de noodzaak tot onderbouwing al meerdere malen aan de orde was gesteld door de kinderrechter.

Dat de ouders, naarmate de tijd verstreek, steeds minder bereid waren om met Jeugdzorg samen te werken, kan hen, onder de achteraf bekend geworden feiten en omstandigheden, niet worden aangerekend. Het verzoek van Jeugdzorg om het onderzoek nu alsnog, onder handhaving van de uithuisplaatsing, te laten plaatsvinden, acht het hof een gepasseerd station. Dit zal tot een vertraging van een terugplaatsingstraject gaan leiden, die de uithuisplaatsing onomkeerbaar zou kunnen maken, hetgeen het hof niet in het belang van de kinderen acht.”

De ouders werden dus door de rechter in het gelijk gesteld, maar moesten door de bureaucratie alsnog met lede ogen toezien hoe hun kind van ze werd afgenomen.

Zo zie je maar, heel NL maakt van de zaak een gevalletje ‘moslimpje en Turkie pesten’ en bombardeert de geaardheid van de pleegouders tot belangrijkste thema. Terwijl de zaken toch vaak net iets genuanceerder liggen dan journalistiek NL u wil laten doen geloven.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie