Voorpagina Ingezonden

Kamervragen over Burkini

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ‘Ook boerkini begint in te burgeren’1?
Vraag 2: Deelt u de mening dat het een gotspe is om van inburgering te spreken waar het om het gebruik van de boerkini gaat, daar het hier juist een ultiem symbool van segregatie betreft? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3: Staat het zwembaden in Nederland thans vrij om gasten te verbieden de verwerpelijke boerkini te dragen in het zwembad?
Vraag 4: Ziet u in dat het feit dat de uitspraak van de fabrikant dat de boerkini over de toonbank vliegt, en dat er extra personeel in dienst genomen is om aan de enorme vraag naar boerkini’s te kunnen voldoen het zoveelste bewijs vormt van de voortschrijdende islamisering van de Nederlandse samenleving, die nu ook in de sport zichtbaar wordt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5: Bent u bereid maatregelen te treffen om het gebruik van de boerkini in het openbaar te verbieden om zo de islamisering van de sport te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op 1 t/m 5

De zogenaamde “boerkini” kan worden gerekend tot badkleding die aan alle daarbij horende eisen (hygiëne e.d.) voldoet en verschaft vrouwen die anders thuis zouden zitten de mogelijkheid om te zwemmen in openbare gelegenheden. Dit werkt bevorderend voor de zwemvaardigheid, sportdeelname, gezondheid, emancipatie en integratie van deze vrouwen. Andere groepen worden hiermee niet geschaad en de veiligheid is niet in het geding. Ik ga ervan uit dat gemeenten en andere zwembadexploitanten hetzelfde standpunt hanteren en ervoor zorgen dat vrouwen in boerkini’s worden toegelaten in zwembaden.

Van islamisering van de Nederlandse samenleving is geen sprake. Onder islamisering wordt immers verstaan: “de maatschappij organiseren volgens islamitische principes”. Hiervan is in Nederland geen sprake. In ons land geldt het beginsel van rechtsgelijkheid. Alle religies, ook de islam, zijn in Nederland gelijk voor de wet.

Volledigheidshalve verwijs ik u naar mijn antwoorden op uw eerdere kamervragen van 11 januari, 3 maart en 10 april 2008.

staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden S.R. Fritsma en M. Agema over de inburgering van de boerkini (2009Z02991/2080914100).


1: De Telegraaf, 17 februari 2009: “Ook boerkini begint in te burgeren”

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!