Voorpagina Hulp, Ingezonden

Actiecomité opgericht voor Tariq Ramadan

Burgers uit heel Nederland hebben het afgelopen weekend het actiecomitécomité ‘Steun Tariq’ opgericht om Prof. Tariq Ramadan te steunen in de hetze die tegen hem gaande is. Middels de site www.steuntariq.nl én www.wijsteunen.nl/tariqramadan kunnen burgers hun handtekening plaatsen onder de steunbetuiging voor Tariq Ramadan.

Wij zijn burgers van verschillende achtergronden in de samenleving die toehoorder zijn geweest van Tariq Ramadan of anderszins kennis hebben gemaakt met hem en zijn gedachtegoed. Nimmer hebben wij Tariq Ramadan intolerantie horen preken jegens homoseksuelen, vrouwen of andersdenkenden.

Wij hebben Tariq Ramadan mogen aanschouwen als een bruggenbouwer in gepolariseerde tijden die enerzijds de politiek oproept haar verantwoordelijkheid te nemen in het integratievraagstuk en anderzijds moslims oproept volwaardig burgerschap te tonen door te participeren. Een man die als één van de weinige islamitische intellectuelen in Europa erin is geslaagd antwoorden te bieden op vraagstukken die al jarenlang broeien in Europese samenlevingen. Hij biedt moslims invalshoeken en inzichten die ertoe leiden dat zij zich, met behoud van hun islamitische identiteit, burgers voelen van Europa. Ook in Nederland heeft hij met name in Rotterdam veel geïnvesteerd in het nader tot elkaar brengen van groepen in de samenleving. In een tijd van polarisatie en radicalisering biedt hij een alternatief: samen leven.
 
Tariq Ramadan treedt op in het openbaar, hij is transparant in zijn denken via zijn publicaties en doceert aan wetenschappelijke instellingen. Hij confronteert op constructieve wijze en geeft opvolging aan zijn confrontatie door in discussie te treden met intellectuelen, burgers en politici. In het huidige politieke klimaat waarin het gewoon is geworden om populistische uitspraken te doen over bepaalde bevolkingsgroepen gericht op polarisatie om vervolgens het debat volledig te schuwen, vinden wij het ironisch dat notabene een bruggenbouwer die zichtbaar bouwt aan de samenleving slachtoffer wordt van een hetze gericht op zijn persoon.
 
In al zijn optredens hebben wij Tariq Ramadan één taal horen spreken, een taal die mensen verbindt. In het integratiedebat roept hij moslims op om te participeren, de wetgeving te respecteren en veranderingen via de democratische weg tot stand te brengen.
 
Wij zijn daarom verontwaardigd over de aantijgingen aan het adres van Tariq Ramadan en maken ons ernstige zorgen over het klimaat wat zich kennelijk heeft ontwikkeld in Nederland.
Elke moslim die zich mengt in het publieke debat lijkt het te moeten ontgelden. Tegelijkertijd worden moslims opgeroepen om te integreren en vooral deel te nemen aan het publieke debat. Een onhoudbare wurggreep.
 
Juist in deze tijd van schaarste van islamitische denkers in Europa die antwoorden kunnen bieden op vraagstukken rondom de integratie van moslims in Europa heeft de samenleving mensen zoals Tariq Ramadan hard nodig. Wij staan voor onze verworven vrijheden zoals die neergelegd zijn in onze grondwet, wij staan voor tolerantie van andersdenkenden, homoseksuelen maar ook van moslims, wij staan voor Tariq.
 
Actiecomité ‘Steun Tariq’
www.steuntariq.nl
www.wijsteunen.nl/tariqramadan
www.steuntariq.hyves.nl

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!