Voorpagina Politiek

Westerse landen debet aan mislukken VN-top Geneve

De Westerse media schrijven na twee dagen al met veel woorden, dat de Iraanse president Ahmedinejad verantwoordelijk kan worden gehouden voor het mislukken van de vijfdaagse anti-racismetop in Geneve. De top duurt nog de hele week. Hoewel ik me daar wel iets bij kan voorstellen, had de aanwezigheid van het Iraanse staatshoofd en zijn geplande toespraak geen aanleiding mogen zijn voor belangrijke Westerse politici om de VN-top massaal te boycotten door weg te blijven.

Ik heb ook geen goed woord over voor het onvoorbeeldige gedrag van lagere Westerse diplomaten, die de zaal demonstratief hebben verlaten, omdat helaas de Iraanse president de wereld moet vertellen wat Westerse diplomaten liever voor u willen geheimhouden. De Iraanse president had niet zoveel woorden nodig om zijn toehoorders duidelijk te maken wat hij van het racistische regime in Israël vindt. Het is veel belangrijker om de boodschap op de inhoud, dan de persoon te beoordelen. Als beschaafde Westerse landen echt zoveel waarde hechten aan de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie hadden ze op zijn minst kunnen luisteren naar wat de man te vertellen heeft. Ook al zijn het de omstreden woorden van een omstreden figuur.

Ik ben geen fan van hem en ook nooit geweest, maar wat hij de wereld te vertellen heeft had ik graag willen horen uit de monden van eerlijk ogende beschaafde Westerse politici. Het is ook een teken van beschaving, dat is althans wat ik heb geleerd, om naar elkaar te blijven luisteren. Ook al verschil je van mening en heb je verschillende (politieke) opvattingen over uiteenlopende zaken. Het is ook een teken van beschaving om de Iraanse president met de nodige argumenten en feiten van repliek te voorzien, duidelijk te maken dat hij ernaast zit. Het perfecte antwoord op de woorden van de Iraanse president was geweest BLIJVEN ZITTEN, niet dat van WEGBLIJVEN of WEGLOPEN. Het gegeven dat veel Westerse landen er bewust voor hebben gekozen om geen afvaardiging te sturen of juist lagere overheidsfunctionarissen is een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en politiek fatsoen. Het bewijs dat het Westen nog steeds spontaan in de verdediging schiet als het gaat om gegronde kritiek op de apartheidspolitiek van de staat Israël. De internationale gemeenschap zou Israël moeten boycotten. Zoals grote Westerse landen dit eerder hebben gedaan met de Hamas-regering.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman maakt er geen geheim van hoe hij over Arabieren denkt. Nadat 350 Palestijnse gevangenen amnestie hadden gekregen, zei hij dat ze moesten worden verdronken op de bodem van de Dode Zee, ‘het laagste punt van de wereld’. ‘ Israël moet de Palestijnen net zo bestrijden als de VS Japan in de Tweede Wereldoorlog – met atoombommen’, aldus Lieberman. Als wij in Nederland hetzelfde over joden zouden roepen, zou de Tweede Kamer te klein zijn en hadden de vrienden van Israël gisteren nog een spoeddebat aangevraagd. Het is kennelijk geen nieuws als een importjood uit Moldavië, die zich heeft opgewerkt van portier tot tikkende tijdbom, een van de meest verfoeilijke gezichten is van de huidige Israëlische politiek. Naast de lelijkerd Benyamin Netanyahu die de Palestijnen harder wil aanpakken als de ogen van de wereld zijn gericht op andere delen van de wereld, zoals destijds op de volksdemonstraties in China.

Als wij menen dat de onderdrukte Palestijnse bevolking er verkeerd aan heeft gedaan om onder de moeilijke omstandigheden van bezetting Hamas aan de macht te helpen, omdat Fatah eerder corrupt is gebleken, moeten we ook de moed tonen om de Israëlische bevolking duidelijk te maken dat de misselijkmakende opvattingen van de nieuwe Israëlische regering sancties tegen Israël rechtvaardigt. Israël kan niet langer blijven rekenen op onze steun en sympathie als het land zich niets aantrekt van het internationale recht en zich systematisch schuldig maakt aan discriminatoire praktijken. Als wij het goed vinden dat onze politieke leiders de zaal verlaten, omdat zij de waarheid gewoon niet willen horen, of de gebruikte argumenten hen niet welgevallig zijn, dan hechten wij net zoveel waarde aan de vrijheid van meningsuiting als de door ons bekritiseerde Iraanse regering en andere door de VS aangewezen schurkenstaten.

Wat Ahmedinejad ook heeft gezegd, het is feitelijk juist. We kunnen niet voor de bezettingspolitiek van Israël zijn en tegelijkertijd voor vrijheid. Die twee zaken verdragen elkaar niet. We kunnen ook niet blijven volhouden dat wij in Nederland voor vrijheid en democratie zijn en het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika van het MO eeuwig en kritiekloos blijven steunen, omwille van het joodse verleden.

De vrienden van Israël zullen u altijd duidelijk willen maken dat kritiek op Israël gelijk staat aan antisemitisme. Een nare, maar alom bekende manier, om bezorgde mensen die graag vrede zien in het Midden-Oosten door de Israëlische regering te wijzen op haar wederzijdse verplichtingen, de mond te snoeren. Antisemitisme is wat we moeten bestrijden, zionisme is de oorzaak van het veertig jaar durende leed van het Palestijnse volk. Zionisme is kolonialisme en leidt (on)verbloemd tot racisme.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata