Voorpagina Islam, Opmerkelijk

Het Huis van de Koning (vzmh)

Al sinds mensen doorkregen hoe bijzonder Profeet Muhammad (vzmh) was, proberen zij alles te weten te komen over hem. Mensen kwamen van ver naar Makkah en Madinah om hem te zien, zijn Metgezellen volgden hem overal waar hij ging, elk woord dat hij uitsprak, werd zo nauwkeurig mogelijk genoteerd en overgedragen, als de Profeet (vzmh) zijn haren liet knippen, werd dat opgevangen door de mensen om hem heen en bewaard1. Er is ook een overlevering waarin een spion (‘Urwah bin Mas’ud) de Profeet (vzmh) en zijn Metgezellen bespioneerde. Volgens de overleveringen vertelde hij aan zijn handlangers dat hij vele heersers/koningen had gezien, maar nooit een koning had gezien, die zoveel werd geëerd door zijn metgezellen als de Profeet (vzmh).2

En sinds kort is het huis van deze koning (vzmh) gereconstrueerd in 3D, waarmee je een indruk kunt krijgen van zijn simpele woonomgeving in Madinah. Dit huis is deel van een grotere expositie over de Profeet (vzmh) in Jeddah (Saudi Arabië). Je moet wel wat downloaden om het te bekijken. Kijk anders nog even hier.

1 – Sahih Muslim, #2325; Musnad Ahmad bin Hambal, #12423
2 – Sahih Bukhari, #2581; Musnad Ahmad bin Hambal, 4/329