Voorpagina Algemeen

Hoe maak je van de Haagse Hogeschool weer een witte school

Rob Brons, collegevoorzitter van De Haagse Hogeschool, verdiener van bijna  twee ton belastinggeld per jaar, heeft samen met zijn rechterhand mevrouw Menendez het middel gevonden om nu eindelijk het probleem studiesucces te tackelen.

Op de vraag hoe zo’n onethische effectieve regeling tot stand is gekomen kwam het volgende antwoord: ”Wij hebben speciaal iemand bij de dienst financieel economische zaken (FEZ) aan het werk gezet om te kijken hoe studiesucces verbeterd kan worden en de school weer gezuiverd kan worden.” De dienst gaf als antwoord:

“Wij zijn hiervoor bij uitstek DE geschikte dienst. Wij zien namelijk getallen en geen mensen, anders hadden we zo’n regeling niet kunnen bedenken. Het was in het proces ook van belang om de menselijke kant zoveel mogelijk weg te cijferen.”

Studiesucces, een kwantitatief getal dat kijkt naar hoe snel iemand afstudeert, daalt al jaren op de HHS. Een logisch verschijnsel op een school die ervoor zorgt dat er sociale stratificatie plaats kan vinden onder het volk. Daarnaast is het van belang om de toenemende ongelijkheid in de wereld en ook in Nederland een beetje af te remmen. Zoals hogeschoolraadslid Bart de Bart aangaf: “De Haagse is een kweekvijver om vanuit de Schilderswijk mee te draaien in de samenleving.”

Bij studiesucces wordt ook niet gekeken naar wat voor kwaliteit er wordt afgeleverd; het gaat puur en alleen om hoe snel iemand studeert. De Haagse vindt het geen succes als iemand twee bestuursfuncties heeft vervuld en gemiddeld een acht staat want dat haalt studiesucces naar beneden. Wie zorgen er nu voornamelijk voor dat dalende studiesucces? U raadt het misschien al wie het probleem zijn: allochtonen en MBO-‘ers.

Toen de dienst FEZ dit in kaart had gebracht werd er naar een effectief middel gekeken om deze groepen zoveel mogelijk te weren van deze school, en als ze hier al aanwezig zijn hoe we ze zo snel mogelijk weg kunnen sturen. Een student kan volgens de wet het collegegeld in een keer betalen of in termijnen. Wat voor termijnen dat moeten zijn staat niet in de wet. Het moet alleen zijn overeengekomen tussen het bestuur en de student. Dit gaat door middel van een top down keuzemenu waarin de student kan kiezen tussen in een keer betalen of in termijnen. Hier mag de student alleen zijn handtekening onder zetten of niet, zo niet moet je ergens anders heen.

De regeling die bedacht is, is dat er in plaats van 9 ongelijke termijnen 6 termijnen worden afgeschreven. Om er voor te zorgen dat studenten zo snel mogelijk weggestuurd kunnen worden zijn de gevolgen voor wanbetaling aangescherpt en de termijnen heel kort op elkaar ingepland. Zo betalen ze binnen een half jaar toch bijna het gehele collegegeld. Op deze manier wordt het voor studenten die hun studie zelf moeten betalen of waarvan de ouders maar net een een/tiende deel kunnen betalen onmogelijk om aan deze voorwaarden te voldoen. Dit zijn ook weer precies de groepen die minder ‘studiesucces’ hebben, studenten waarvan hun ouders niet gestudeerd hebben en allochtone studenten.

Sommige studenten zijn radeloos en zoeken de mazen van de wetten op om een legale manier uit de erbarmelijke regeling te komen. Zo ook Jeffrey Bomans. Hij kijkt eerst of hij zijn studie ergens anders kan afronden en als dat niet gaat zoekt hij een grijs gebied op. Hij schrijft zich in voor een tweede studie en schrijft zich uit voor een korte periode voor deze studie. Hij betaalt dan collegegeld aan Hogeschool Utrecht, HvA of de HAN waar hij netjes in 10 termijnen zijn collegegeld betaalt. Met dit bewijs van betaling mag hij alsnog studeren aan De Haagse, maar het is dan zijn laatst bedoelde inschrijving waarvoor hij geen collegegeld hoeft te betalen.

Met bezorgde groet,

Falko Evers

Foto: Gerard Stolk (vers l’Été ) via photopin cc

Falko Evers is geboren in Leidschendam en opgegroeid op het boereneiland Goeree Overflakkee. Hij is 26 lentes jong, getrouwd met een Marokkaans Haagse, houdt van surfen, windsurfen, zeilen, reizen, natuur, eten, koken, permacultuur, rennen, ghetto workouts, meditatie, yoga, reflectie, politiek (al word hij er wel moe van), onderwijs, belangenbehartiging en als laatst en belangrijkste: islam. Falko zit in de afrondende fase van zijn studie Voeding en Diëtetiek en heeft naar eigen zeggen een ongezouten mening over voeding, beweging en de levensmiddelenindustrie. Hij adviseert - en dit gaat radicaal in tegen de mening van het voedinscentrum - iedereen een ei. Want dat ei: hoort er volgens Falko gewoon bij.

Lees andere stukken van Falko