Voorpagina Politiek

Maskerade

Maskerade, masker en mascara zijn waarschijnlijk afgeleid van het Arabische woord Maskhara wat de volgende betekenissen heeft: Grappig, voorwerp van bespotting en ridiculisering, bespottelijk, belachelijk en maskerade. Het Arabische werkwoord waarvan Maskhara is afgeleid heeft echter een meer sinistere betekenis: onderwerpen, dienstbaar maken, exploiteren etc. Aanleiding van deze etymologische uiteenzetting is de speech die de imperator in Cairo heeft uitgesproken om de inboorlingen te sussen. Men zou die toespraak als volgt kunnen samenvatten: een maskerade ter verhulling van continue onderwerping en exploitatie.

Aangezien de toespraak gericht was tot alle moslims over de hele wereld en daarmee ook naar mij toe, heb ik de moeite genomen te luisteren naar wat hij te vertellen had en nadien de toespraak nog eens een paar keer aandachtig gelezen. Wanneer men de tekst van de toespraak leest zonder het beeld van de man voor zich te hebben, noch het geluid van zijn stem te horen, dan realiseert men zich pas dat de man de gave van het woord heeft! De man is retorisch in staat je te doen geloven in wat hij vertelt, alle twijfels weg te nemen, je sceptische houding als sneeuw voor de zon te doen verdwijnen, kortom: je in slaap te sussen. 

Wanneer je echter de tekst zonder de afleidende franje van zijn persoon, charisma en hypnotiserende stem leest, dan word je langzaam aan wakker en krijg je het gevoel alsof iemand je in de maling neemt zonder dat je precies de vinger kan leggen op de manier waarop. Maar naarmate je de tekst vaker leest en de retorische betovering langzaam aan kracht begint te verliezen, begint het te dagen. De gehele toespraak is een geniale propagandastunt, uitgedokterd door gehaaide adviseurs, goede speechschrijvers en gesuikerd door een charismatische, retorisch begaafde en mediagenieke president. Met als enige doel te verbloemen dat men op hetzelfde pad doorgaat als de voorgaande president en diens voorgangers van de afgelopen zes decennia.

Waarschijnlijk heeft men bedacht dat die moslims toch al in sprookjes geloven; waarom hen dan niet paaien met sprookjes van eigen makelij? Wat lovende woordjes over hun godsdienst en hun verleden, wat citaten uit de Koran, wat halve waarheden over de historische betrekkingen tussen de VS en de Islamitische wereld, wat halfslachtige excuses over het gedane onrecht, wat loze beloften over Palestina en wat vage beloften over wat de VS voor goeds aan de Islamitische wereld kan brengen in de toekomst!

De toespraak is een belediging! Een belediging naar iedereen wiens intelligentie die van een eencellige overstijgt, meer historisch besef heeft dan een amoebe en een belediging naar iedereen die hoopt en streeft naar een democratische, mensenrechten respecterende, vredige en welvarende Islamitische wereld. De VS zijn inderdaad niet in oorlog met de Islam maar wel al decennia in oorlog met de hoop en het verlangen naar onafhankelijkheid, democratie, mensenrechten en welvaart van moslims. Simpel gezegd: de belangen van het imperium staan diametraal tegenover de belangen van de gewone burgers in de Islamitische wereld. De belangen van het imperium komen echter wel vaak overeen met die van de gekroonde en ongekroonde despoten, wier enige doel is koste wat kost aan de macht te blijven en zelfs bereid daartoe de onafhankelijkheid en vooruitgang van hun volkeren voor op te offeren.

Het is dus niet verwonderlijk dat Obama eerst een bezoekje bracht aan het regime dat voor de meeste moslims het symbool is van onderdrukking, mensenrechtenschendingen, corruptie en kleptocratie, religieuze en wereldlijke hypocrisie, verspilling en mismanagement, sektarische haat en verdeeldheid. Om daarna in een politiestaat, waarvan de dictator in de gehele Arabische wereld spottend de Lachende Koe wordt genoemd, een toespraak te houden waarin de woorden: democratie, mensenrechten, vrijheid en vooruitgang veelvuldig aangehaald worden. Je reinste gotspe! Maar als imperator moet men natuurlijk de eigen satrapen geruststellen. Stel je eens voor dat zij de indruk krijgen dat men het werkelijke meent! Dat zou tot onrust en opstand onder hen leiden. Iets wat men, gezien de moeilijke tijden waarin het imperium verkeert, niet kan gebruiken.

Meer dan twee honderd jaar geleden probeerde een andere retorisch begaafde en charismatische leider, zij het korter van lengte en witter van huidskleur, ook zijn ware bedoelingen te maskeren in Cairo. Die man ging nog verder dan wat verzen citeren uit de Koran. Hij verklaarde zelfs dat hij en zijn soldaten moslims waren zoals blijkt uit de volgende citaten:

In de naam van God, de Gracieuze en de Genadige. Er is geen God dan God; Hij heeft geen zoon noch metgezel in zijn Koninkrijk.

Burgers van Egypte!  

Wanneer de Bey’s jullie vertellen dat de Fransen zijn gekomen om jullie religie te vernietigen, geloof hen dan niet: Dat is een absolute onwaarheid. Antwoord die bedriegers, dat zij alleen zijn gekomen om de rechten van de armen te beschermen tegen de hen onderdrukkende tirannen, en dat de Fransen houden van het Opperwezen, en de Profeet en zijn Koran eren.

De Fransen zijn ware moslims. Niet lang geleden marcheerden zij op naar Rome en wierpen daar de troon van de Paus omver die de christenen ophitste tegen de moslims.

Onze vriendschap zal zich uitstrekken naar alle burgers van Egypte die zich aan onze zijde zullen scharen en ook naar hen die een strikte neutraliteit zullen betrachten.

Tijden veranderen, methoden veranderen de doelen van imperia blijven echter altijd dezelfden: ONDERWERPING & EXPLOITATIE!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van