Voorpagina Ingezonden, Politiek

Brief Hamza Yusuf aan President Obama

Dit is een vertaling door Noureddine Steenvoorden van een brief die Shaykh Hamza Yusuf schreef aan President Obama.

Het is een buitengewoon gebeuren om u president te kunnen noemen. Uw vader was lid van de Luo-clan en zoals u weet zou het erg moeilijk zijn voor een Luo om president van Kenya te worden. In de Verenigde Staten is de clankwestie weliswaar niet aanwezig, maar de kwestie ‘huidskleur’ des te prominenter. U bent er in geslaagd om zowel deze clanachtergrond als uw huidskleur te overstijgen en u heeft hiermee miljoenen mensen over de hele wereld geïnspireerd.

Hoewel u president bent van een land dat is weggedreven van zijn oorspronkelijke fundamentele waarden, lijkt u de kwaliteiten te bezitten om dat proces weer terug te draaien. Winston Churchill zei ooit: "Van alle talenten waar de mens mee getooid is, is er geen enkele waardevoller dan de gave van het spreken. Degene die deze gave gebruikt, bezit een macht duurzamer dan menig koning." Uw woorden hebben een natie bewogen in de goede richting, naar een rechtvaardiger, gelijkwaardiger en perfecter verbond. Nu is de tijd om de Amerikaanse bevolking op te roepen de belofte van hun land na te komen. U moet hen uitdagen, grote offers van hen vragen, hun herinneren aan de betere kanten van hun karakter. Herinner hen eraan dat zij deel uitmaken van een land dat gevormd is op het idee van vrijheid en rechtvaardigheid voor allen. Voor allen, dus niet enkel voor Amerikanen, maar voor burgers over de gehele wereld.

Herstel het aanzien van de Verenigde Staten in de de wereld. Zorg voor een herstel van de diplomatieke banden die vorige Amerikaanse regimes hebben verbrand. Ontmoet wereldleiders die een uitdaging voor de wereld zijn en ‘voer vrede’ met hen – in Afghanistan, in Iran en waar dan ook. Herzie de betekenis van "War on Terror" zodat het een zoektocht naar criminelen wordt en niet een aanval op andere landen.

Wat u zeker niet moet vergeten, is om een beroep te doen op de moslims. Daag hen uit om naar de idealen van hun religie te leven – de idealen die hun basis hebben in zelfopoffering, altruïsme en bovenal de barmhartigheid waarvan elke moslim weet dat het onze Profeet (vzmh) karakteriseert. Uw grootvader bekeerde zich tot de Islam omdat hij er iets goeds in zag, terwijl deze op dit moment juist onder vuur ligt. Zoals vele moslims het goede van de Verenigde Staten uit het oog hebben verloren, zijn vele Amerikanen niet in staat om het goede van de Islam te zien.

De Islam staat echter naast haar zusterreligies wanneer het aankomt op het voeden van de armen, het verzorgen van de zieken en het onderwijzen van de onwetenden. Te veel mensen leven in vreselijke omstandigheden, zonder schoon water, voldoende voedsel of behoorlijke behuizing. De Islam daagt ons uit deze problemen te confronteren. U weet dat geloof een krachtige bron van verandering kan zijn in deze wereld. U bent weliswaar een politiek en geen religieus leider, maar uw familie omvat zowel "ons" als "hen" en ook voor uzelf staat religie centraal in uw leven.

In het Arabisch betekent uw naam ‘Barack’ onder andere zegeningen. Uw tweede naam, Hussein, is een naam die de Profeet Mohammed (vzmh) gaf aan zijn kleinzoon (die eigenlijk "Harb" of "Oorlog" door diens vader genoemd zou worden). Hussein is weliswaar een verkleinwoord in het Arabisch, maar het betekent eigenlijk een overtreffende trap van goed, namelijk: een groot goed.

Het is mijn brutale hoop dat uw presidentschap er een is van groeiende gratie en zegeningen, van een groot goed, niet enkel voor de Verenigde Staten maar voor de hele wereld.


Hamza Yusuf is een Islamitische wetenschapper en schrijver van o.a. "Purification of the Heart." Hij geeft lezingen en is de medeoprichter van het Zaytuna Instituut in Californië. Dit instituut streeft de heropleving van de klassieke Islamitische Geleerdheid na. Hier meer over hem.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!