Voorpagina Ervaringen, Maatschappelijk

Integratieproblemen

Gisteren ben ik geweest naar een conferentie, die invulling moest geven aan het religieuze- en integratievraagstuk. Deze conferentie werd georganiseerd door de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken (UMMAO) en Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION).

Tijdens deze conferentie werden op enkele belangrijke terreinen workshops en lezingen georganiseerd. Ikzelf kon wegens omstandigheden alleen aanwezig zijn op zaterdag (de conferentie duurde drie dagen), maar het was een interessante dag. We hadden het over emancipatie (mw F Arslan), internet als kweekvijver (dhr A Benschop).

De dag werd afgesloten met een lezing over integratie door dhr P Scheffer (columnist). Dit vond ik wel het interessantste gedeelte van de dag.

Dhr Scheffer vertelde over de overeenkomsten en verschillen die op te merken zijn aan enerzijds de integratie door de geschiedenis heen (als voorbeeld namen we immigranten naar de VS in de jaren twintig) en anderzijds de immigranten in Nederland nu (met name moslims).

De overeenkomsten: de eerste generatie is ook in NL sociaal-economisch niet sterk, oude verbintenissen worden verbroken (denk aan familie) en de religie speelt een belangrijke rol bij het vestigen in het nieuwe land.

De verschillen zijn echter:
1.
In NL heerst(e) er grote werkloosheid onder immigranten. Deze moesten in de VS namelijk hard werken om te overleven en hier is de verzorgingsstaat er.
2. Ook zorgen in NL de importhuwelijken voor een terugval in het overbruggen van de verschillen. De derde generaties die normaal de verschillen werkelijk heeft overbrugt, is er namelijk niet. Dat zijn namelijk kinderen van een tweede generatie ouder en weer een eerste generatie ouder.
3. En het laatste grote verschil is dat de Islam zich voor het eerst in West-Europa bevindt als een grote minderheid.

Mogelijke oplossingen:
1.
In sommige landen heb je de eerste jaren na de immigratie geen recht op de sociale zekerheid, maar dat is het omzeilen van het probleem. De moslims zouden zich meer moeten bewegen in het educatieve veld en investeren in vooral scholing.
2.
Er moet gediscussieerd worden over huwelijksmigratie.
3. En de uitgangspunt moet godsdienstvrijheid zijn. Dat betekent dat je het RECHT hebt op het uitoefenen van je godsdienst en de PLICHT hebt diezelfde vrijheid ook aan andere godsdiensten/levensbeschouwingen te geven.

Integratie
Afsluitend zei dhr Scheffer dat bij integratie erg belangrijk is dat het beginsel van gelijke behandeling voor iedereen geldt. "Je kan van migranten niet verwachten dat ze doen wat wij zelf niet doen" en verderop zei hij: "bij migranten moet het gevoel ontstaan dat je echt onderdeel bent van de samenleving … en in zo’n samenleving hoort het woord autochtoon en allochtoon niet thuis".