Voorpagina Algemeen

Never do I argue..

"Never do I argue with a man with a desire to hear him say what is wrong, or to expose him and win victory over him. Whenever I face an opponent in debate I silently pray – ….

O Lord, help him so that truth may flow from his heart and on his tongue, and so that if truth is on my side, he may follow me; and if truth be on his side, I may follow him. [Imam Al-Shafi’i]"

Dit zijn lessen die een steeds groeiend aantal moslimjongeren nooit krijgen onderwezen. Tijdens debatten op internet is het verbazend hoe hard men zijn/ haar best doet om de ander van de eigen gelijk te overtuigen. Pretenderend te spreken namens Allah (swt) en Zijn Profeet (saw), is juist deze relatie afwezig in debatten en discussies. Meng gebrekkige kennis met grof en offensief taalgebuik, en je hebt de juiste ingedienten voor een campagne ‘kufr-shirk-bidah‘.

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van