Voorpagina Algemeen

De Alchemist

"Op hun tocht kwam hij in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei; "Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen." De Heer gaf haar ten antwoord: "Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden."

(Lucas 10:38-42)

In het voorwoord van Paulo Coelho’s boek ‘De Alchemist’ komt men dit prachtige passage tegen. Het boek gaat over een Andalusische schaapsherder die van jongs af aan maar één wens koestert: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten te komen hoe die in elkaar zit.

Bovenstaande passage heeft mij lang bezig gehouden, ik wilde persé weten waarom de auteur juist dit stuk uitkoos. Na enige verdieping en navraag bij een lokale pastoor kwam het volgende antwoord naar boven:

Wie het boek ‘De Alchemist’ heeft gelezen kan ongetwijfeld aangeven dat het centrale thema ‘reizen’ is. Maar in bijbels context heeft reizen een héél ander betekenis. De bovenstaande verzen hebben betrekking op de komst van Jezus. Hier is het gaan van Jezus naar Jeruzalem niet bedoeld als een reis volgens linguïstisch begrip. Op reis gaan is dat je naar een bepaalde bestemming toetrekt en onderweg ergens verblijft. Reizen betekent dat men weer naar huis terugkeert. Als men op reis gaat neemt men meestal reservekledij, reserveschoeisel etc mee. Maar Jezus is hier niet van plan terug te gaan keren. Hij is onderweg en zijn werk is de verkondiging van de heilige boodschap.

Een vrouw, Martha (zus van Maria) geheten, ontvangt Jezus. De bedoeling van hem is niet die van een reiziger. Want een reiziger die rust uit, eet en drinkt, om met nieuwe krachten terug op weg te gaan. Een reiziger is vaak te gast en vergoedt zijn gastheer of gastvrouw voor de bewezen diensten. De bedoeling van de profeet Jezus is zijn werk te doen, namelijk de boodschap van God in woord en daad. Hier is Jezus geen reiziger die als een gast ontvangen wilt worden. Sterker nog, de rollen zijn helemaal omgedraaid. In het huis waar hij ontvangen wordt, is hij eerder de gastheer. Maria blijkt dat door te hebben, Martha niet. Moraal van het verhaal is dat Jezus geen reiziger is en geen gast die op zoek is naar rust en onderkomen.

Het bovenstaande slaat zodoende op de hoofpersoon in de Alchemist; de schaapherder Santiago. Moge God ons de kracht geven om in de voetstappen van profeet Isa (as) te (blijven) lopen. Amien.