Voorpagina Maatschappelijk

Scherpschutters

Al te vaak wordt de moslim gestigmatiseerd voor zijn/haar zogenaamde weloverwogen keuze tot slachtofferhouding. Niemand is er trots op dat hij/zij op een manier onderdrukt wordt die geen ‘schijnbare littekens’ vertoont. Het zijn niet de fysieke klappen die een moslim vangt van zijn/haar Nederburen, maar het zijn de morele principes (ooit in het leven geroepen door Internationale verdragen) die het doelwit zijn van ‘westerse scherpschutters’. Het is niet onbekend dat hun vizier gericht is op precisie en accuratesse. De moslim wordt hierbij volop geraakt door een zee aan kogels, resulterend in een wild gevecht tegen suppressie en terugtrekking.

De cumulatieve aanvallen op de moslim zijn niet alleen direct zichtbaar (verdenkingen en aanhoudingen op basis van uiterlijke kenmerken / koppelen  van het terrorismegedachtegoed aan de Islam) maar vertonen bovendien enkele indirecte elementen in het proces van ‘ sociale uitsluiting’. De subtiele afwijzing van een moslim sollicitant door een HRM’er met als absurde motivering; "U past niet in de groep!" De zogenaamde participatie van allochtonen in de arbeidsmarkt in het kader van het diversiteitenbeleid. De initiatieven komen weliswaar van overheden en politiek Den Haag waarbij in netwerkbijeenkomsten de moslim wordt verzekerd van goede kansen in de arbeidsmarkt op strategisch niveau. Maar het blijft vaak bij deze woorden. De werkelijke daadkracht van die beloften is vaak te betwisten.

Nederland is een kennisland, die hoog in het vaandel heeft gestaan vanwege haar tolerantie en menserende beschaving. Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd, dat het stereotype beeld van de Nederlander
extreem verandert in een gestalte van een Pimmetje , een Geertje of een Theotje?

Afijn, duidelijk is dat de moslim een slachtofferrol niet eigent uit zelfbewuste keuze maar uit impulsieve reactie tegen ‘ de verharding der scherpschutters’.