Voorpagina Politiek

Wat kost een niet-westerse allochtoon??

Ik heb van nature sympathie voor mensen die vragen stellen die relevant zijn. Kritische en onderzoekende vragen die anderen liever niet willen of durven stellen. Vragen die ons dichter bij de waarheid kunnen brengen. Zoals bij veel zaken gaat het bij het stellen van vragen niet om kwantiteit, maar de kwaliteit van de vragen. Het beantwoorden van één ‘simpele’ Kamervraag kost immers de Nederlandse belastingbetaler al gauw tweeduizend euro per vraag. De meeste Kamervragen komen begrijpelijkerwijs van de kant van de oppositiepartijen.

SP-fractieleider Agnes Kant vindt dat de PVV antwoord moet krijgen van het kabinet op haar vragen over de kosten van niet-westerse allochtonen. ‘Als oppositie heb je recht op informatie’, aldus Kant. Ik begrijp het standpunt van Agnes, maar het recht op informatie blijft altijd beperkt tot datgene wat de beantwoorder van de vraag kwijt wil aan informatie. Hij blijft uiteindelijk de baas over het antwoord. Zoals de vraagsteller de baas blijft over zijn vraag. Hij kan scherpe vragen stellen of sociaal wenselijke antwoorden uitlokken. Kafka sprak ooit eens de fameuze woorden : "Vroeger begreep ik niet waarom ik op mijn vragen geen antwoord kreeg. Thans begrijp ik niet waarom ik de vragen stelde, want er zijn geen antwoorden.”

Ik zou het volgende willen zeggen. Op elke vraag is een antwoord mogelijk, maar is het gegeven antwoord ook datgene wat de interpellant wil horen. Sommige vragen stel je niet uit beleefdheid en fatsoen en op sommige vragen wil je liever geen antwoord hebben om dezelfde reden. ‘Wat kost een niet-westerse allochtoon de Nederlandse maatschappij?’ is wat ik noem een vraag met een racistische (bij)bedoeling. De intentie is namelijk veel minder onschuldig dan de vraag zelf. Ik zie noch de relevantie, noch de toegevoegde waarde in van de vraag zoals de PVV deze heeft voorgelegd aan de minister van Integratie.

Nog voordat er überhaupt een antwoord komt op de vraag wil ik een en ander gedefinieerd hebben aan onduidelijkheden. Wie of wat zijn nu niet-westerse allochtonen? Welke mensen vallen in diezelfde categorie? Hoe noemen we een in Nederland geboren jonge Turk of Marokkaan met een Nederlands paspoort? Welke instantie of autoriteit bepaalt of iemand een niet-westerse allochtoon is en wat zijn de toetsingscriteria?

Als Wilders een man van zijn woord(en) is en zich niet schuldig wil maken aan politieke correctheid, dan definieert hij het begrip niet-westerse allochtoon en bakent hij zijn doel- / probleemgroepen af. Gelukkig is Eberhard van der Laan een verstandig man en weet hij dat hij niet zoveel vragen kan beantwoorden als dwazen hem kunnen stellen.

Het kabinet houdt tot mijn grote opluchting geen boekhouding bij van de verschillende etnische bevolkingsgroepen in de samenleving en gelukkig ook niet wat een individu de Nederlandse samenleving kost. Politici die de vrijheid nemen om dergelijke (imbeciele) Kamervragen te stellen à tweeduizend euro, zijn vaak niet geïnteresseerd in het antwoord maar in de commotie dat het antwoord zal teweegbrengen in de samenleving.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata