Voorpagina Politiek

Wilders’ argumentatie deugt niet!

Wilders’ strijd tegen de door hem zo gehate ‘achterlijke’ islamitische cultuur is vele malen schadelijker voor de samenleving dan Wilders’ zogenaamde goede bedoelingen om te voorkomen dat Nederland ooit eens islamiseert. Die kans acht ik zelf zeer klein. Ik doe vandaag een poging om uit te leggen waarom. Er bestaat bovendien niet zoiets als een (achterlijke) islamitische cultuur en een integere politicus voert geen discussie in troebel water. Wilders moet zelf maar eens uitleggen aan zijn achterban wat het verschil is tussen religie en cultuur.

De ‘cultuur’ van de landen waar de islam wordt beleden als godsdienst c.q. levenswijze is bijna nergens hetzelfde in de wereld. Je hoeft dus geen moslim, wetenschapper of islamdeskundige te zijn om te weten dat de islam een pluriforme godsdienst is. Het praktiseren van de islam kan in elk land verschillen. Vaak worden culturele aangelegenheden verward met religie. Mensen zoals Wilders doen dit duidelijk met opzet. De islam wordt door de buitenwereld ten onrechte beschouwd als een godsdienst van eenheid. Iedere moslim weet dat de islam intern hopeloos verdeeld is.

Met een beetje kennis van de islam kan dus iedereen zien dat ook de moslims in Nederland uiteenlopende politieke en religieuze opvattingen hebben en op een andere manier invulling geven aan het geloof. Zo ben ik zelf nooit voorstander geweest van het oprichten van speciale islamitische scholen voor kinderen met moslimouders, omdat ik net als veel Nederlandse ouders vind dat deze scholen integratie in de weg staan. Ook de kwaliteit van het geboden onderwijs is vaak onder de maat. Een aantal scholen is zelfs onder curatele komen te staan. Het is ook niet de eerste keer dat het schoolbestuur niet functioneert of gelden verkeerd zijn besteed.

Dan is er nog iets wat veel Nederlanders denk ik niet weten. Veel islamitische scholen en moskeeën in Nederland, vooral binnen de Turkse (moslim)gemeenschap, zijn vaak het product van verschillende politieke opvattingen in het land van herkomst. Zo zijn er vaak in steden meerdere moskeeën te vinden die qua achterban en politieke opvattingen erg van elkaar verschillen. Misschien een eenvoudig voorbeeld, maar niet minder belangrijk. Nederland kent twee moslimomroepen namelijk het NIO en NMO. Waarom denkt u?

De ene moslim is duidelijk de andere niet. De een begint een dag eerder met vasten en viert ook een dag eerder het Suikerfeest. De een wil de stand van de maan met het blote oog waarnemen en de ander berekent dat. Dit zijn onschuldige voorbeelden. Dat het ook anders gaat en moslims elkaar in de haren vliegen en onderling slaags raken, zien we in landen als Irak en Afghanistan. Het is juist die verdeeldheid die voor grote problemen zorgt in de Arabische wereld. Let wel, ik matig mij geen oordeel aan wie in mijn ogen een goede moslim is en wie niet. Wat ik vind, is niet relevant.

Een aantal moslims mag van mij denken dat Nederland op een dag islamiseert, dromen mag gelukkig nog in dit land, maar net als de overgrote meerderheid van de autochtone bevolking wil de meerderheid van de moslims in dit land een gewoon leven. Zij willen rust en vrede. Moslimouders willen een vergelijkbaar mooie toekomst voor hun kinderen. Alleen al de gedachte dat Nederland aan het ‘islamiseren’ is geslagen, leidt ook tot felle debatten binnen de moslimgemeenschap, want dat is het laatste wat het gros van de moslims wil. Zij hechten evenveel waarde aan hun vrijheid en de Nederlandse rechtstaat als hun Nederlandse buurman en buurvrouw.

De kans dat het Koninkrijk der Nederlanden omver wordt geworpen en een keer plaats maakt voor een Kalifaat is zo ontiegelijk klein, dat we onze tijd en energie beter kunnen besteden aan de echte problemen waar dit land mee geconfronteerd wordt dezer dagen. Dan rijst de vraag: tegen wie strijdt Wilders dan en wat is zijn agenda? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig, maar laat ik toch proberen een antwoord te geven.

Wilders probeert Nederlanders angst in te boezemen met omstreden uitspraken waar weinig van overblijft bij nadere bestudering. Het probleem is dat maar weinigen de uitspraken van Wilders op de inhoud bestuderen en Wilders confronteren met zijn tegenstrijdige uitspraken.

De strijd van Wilders moet dan ook niet gezien worden als een ideologische strijd, maar het heeft veel weg van een persoonlijke haatcampagne tegen de islam. Zijn haat tegen moslims is mijns inziens ingegeven door zijn onlangs blootgelegde Joods-Indische wortels en zijn uitgesproken sympathie en steun voor de staat Israel. Daar kom ik later op terug. Hoewel ik me kan voorstellen dat veel Nederlanders uit protest op Wilders stemmen, omdat ze niet tevreden zijn met de wijze waarop het land nu wordt bestuurd, moeten potentiële PVV-stemmers zich serieus afvragen of Nederland er uiteindelijk beter van wordt en niet slechter.

Het laatste voorstel van Wilders dat hij met veel bombarie heeft uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen moet u toch echt te denken geven over de situatie als Wilders aan de macht komt, beste PVV-stemmer. Belasting heffen op het dragen van hoofddoeken is een volstrekt belachelijk en onhaalbaar idee. De argumentatie die Wilders gebruikt om zijn voorstel in de etalage te zetten, bekt lekker maar raakt kant noch wal. Volgens de leider van de PVV is het tijd voor ‘een grote schoonmaak van onze straten’. „Een beter milieu begint bij jezelf.”

Het dragen van een hoofddoek is vervuiling van de publieke ruimte, stelt Wilders. „Laten we eens wat gaan doen aan dit symbool van onderdrukking.” Wilders’ argumentatie deugt niet. Een politicus die zegt op te komen voor de rechten van vrouwen, homoseksuelen, gewetensgevangenen en zogenaamd vecht voor de vrijheid van de ‘gewone’ man op straat is niet geloofwaardig als hij onvoorwaardelijk partij kiest voor een land, dat het zelf niet zo nauw neemt met het internationale recht en aan de lopende band de mensenrechten schendt. Als Wilders echt iets wil doen aan onderdrukking moet hij zijn geliefde Israëlische vrienden maar eens de les lezen.

Het land waar Wilders prat op gaat en neemt als voorbeelddemocratie voor het nieuwe Midden-Oosten is al 40 jaar het land dat voor de bezette Palestijnse bevolking het getergde symbool is van onderdrukking. Ik wil u adviseren om politici die fel gekant zijn tegen de islam en tegelijkertijd uitgesproken pro-Israël zijn altijd te wantrouwen. Die twee zaken verdragen elkaar niet en bijten elkaar juist. Politici die zich daar schuldig aan maken, deugen niet en hebben een andere agenda met Nederland. Wilders hoeft echt geen moslimvriend te zijn om integer en geloofwaardig te zijn als politicus, maar wel consequent. Ook als het gaat om stelling nemen tegen onderdrukking en zich inzet voor de vrijheid van mensen die niet in vrijheid leven.

Het liefst gun ik Wilders geen aandacht en maak ik geen woord aan hem vuil en zijn radicale uitspattingen, maar als ik zie hoe makkelijk het hem wordt gemaakt door de achteroverleunende Nederlandse pers en zijn te volgzame achterban kan ik het niet laten om ook dit keer te reageren.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata