Voorpagina Maatschappelijk

Niet geloof maar onwetendheid is de grootste vrijheidsbeperker

In mijn samenleving wordt religie vaak gezien als iets wat achterhaald is, niet van deze tijd en zelfs als een onderdrukker of vrijheidsbeperker. Naast voedsel voor mijn lichaam heb ik religie nodig als voeding voor mijn ziel. Zij voert mij naar de essentie van het leven. Zij helpt mij na te denken over de wezenlijke vragen des levens. De waarom. Waarom besta ik? En wat is het doel en betekenis van mijn leven? Naast zingeving zorgt religie ervoor dat ik nadenk over ethiek. Hetgeen wat ik ernstig mis bewegend in een over gematerialiseerde samenleving die ethisch ernstig failliet is. 

Foto: Roel Wijnants

Wat is goed wat is fout? De essentie is vaak ver te zoeken. Getuige de buitensporige bonussen voor falend beleid, ons chronisch zieke economisch systeem en het feit dat de menselijke waardigheid wordt gedefinieerd aan de hand van wat een menselijk leven ons kost of wat zij ons kan opleveren in euro’s.

Geen enkel persoon baart mij zorgen, behalve de persoon die zich nooit de vraag stelt; nooit op zoek gaat naar de betekenis van zijn leven. Zich het liefst wentelt in een lang leven de lol mentaliteit. Met credo’s als “get rich or die trying!” en “je leeft tenslotte maar een keer!” als leidraad. Vrijheid noemt men dat. En dat mag. Maar ik noem het een slaafs bestaan in het teken van behoefte bevrediging waarin alles geoorloofd is voor dat doel. Onwetendheid in haar puurste vorm. Oppervlakkig en leeg.

Geloven beperkt mij op geen enkele manier in mijn vrijheid. Ik ben van mening dat niet geloof maar onwetendheid de grootste vrijheidsbeperker is. Vrijheid kun je definiëren aan de hand van de mate waarin men eigen keuzes kan maken. Een goede afweging kun je pas maken als deze is gebaseerd op de juiste informatie. Onwetendheid ontneemt je een gedegen afweging en is daarom een onzichtbare gevangenis. Relevante kennis is de grootste bevrijder en het vergaren daarvan een plicht.

Religies hebben altijd, sinds het bestaan van de mensheid, gediend als onmisbare gidsen. Het maakt niet eens uit in welk boek men op zoek gaat naar antwoorden en inzicht. Het antwoord is aan een ieder, maar vooral de zoektocht is van belang. In alle vrijheid.

Religie buy tadalafil cialis is voor mij een verrijking, een bron van zingeving en een ethisch kompas.

Foto: Roel Wijnants via photopin cc

Nourdin El Ouali is politiek leider van NIDA, een op de Islam geïnspireerde Rotterdamse partij.

Lees andere stukken van Nourdin