Voorpagina Politiek

Gelovigen moeten van D66 terug de kast in

In de Telegraaf werd onlangs gesproken over een “saillante tekst” in het jaarverslag van Milli Görüş in Amsterdam, namelijk “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle”. Dat vinden bepaalde rechtse partijen natuurlijk niet kunnen. Niks nieuws onder de zon. Nieuw is dat ze nu aan D66 een partner in crime hebben.

Nu ben ik inmiddels best gewend geraakt aan dit soort artikelen van de Telegraaf. Dat de Angstkrant van ome Sjuul niets liever doet dan tendentieuze stukken over de islam plaatsen weten we allemaal. Maar de opmerkzame rakkers bij GeenStijl merken terecht op dat deze “ontdekking” van D66 niks minder is dan holle verkiezingsretoriek. Soms is men bij GeenStijl toch minder tendentieus dan ze zelf zeggen.

Ik was behoorlijk onprettig verrast door deze überseculiere houding van D66. Dat was toch die partij die zich altijd zo verzette tegen de anti-islam politiek van Wilders? Waarom schieten de sociale liberalen dan volledig in de kramp zodra het woord “Allah”of “God” ergens valt? Wat is dan de vervolgstap? Alle jaarverslagen van organisaties doorspitten op verwijzingen naar God en dan de subsidie intrekken? (Of in het geval van de PVV natuurlijk alleen naar Allah.) Dan heb ik een newsflash: dan kun je gelijk de stekker uit het Leger des Heils trekken, want dat is namelijk een heuse kerk!

Ik snap werkelijk die weerzin van D66 niet als een organisatie handelt uit religieuze inspiratie. De gemeente moet natuurlijk nooit zaken subsidiëren zoals religieuze vieringen of bekeringsactiviteiten. Maar kom op, het maakt toch geen donder uit vanuit welke inspiratie je goede dingen voor de stad doet? Als je echt liberaal bent, kijk je vooral naar de output en ben je niet zo geobsedeerd met waarom mensen doen wat ze doen. Ik snap daarom ook niet dat de VVD in dit verhaal meegaat, maar daarvan is allang bekend dat ze hun liberale wortels zijn vergeten om kiezers terug te winnen van de PVV.

Mijn mede-Tukker Enis Odaci signaleerde al eerder een zorgelijke opkomst van een soort sektarisch humanisme. Odaci noemt oud-Kamerlid van D66 Boris van der Ham als nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond één van de meest prominente spelers in de anti-religie beweging. Bijzonder is in ieder geval zijn aanval op de al te christelijke invulling van kerstmis, want het is immers een zonnewendefeest. Beetje vreemd, want het lijkt me toch dat er niet enorm veel over is van het christelijke monopolie op kerstmis.

De tegenstander van mijn tegenstander is mijn vriend en ik vind het daarom jammer als D66 op dit pad zou verder gaan. Als dit soort seculier radicalisme de overhand krijgt binnen de partij kunnen alle gelovigen binnenkort de kast in. Geen verwijzingen naar God in je voorwoord en je logo en berg je hoofddoekjes, kruisjes en keppeltjes maar op voor alle publieke functies. Ik heb behoorlijk moeite met een Haagse D66 die zich opwerpt als grote redder tegen de PVV. Als je echt staat voor een open en tolerante samenleving zonder discriminatie dan zul je toch ook op moeten komen voor gelovigen. Mijn eigen partij, GroenLinks, doet dat bijvoorbeeld wel (om maar eens politiek uit de kast te komen).

Mocht je in Den Haag wonen en je weet nu niet meer op wie je wel moet stemmen: bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart kan dat op mij! Of natuurlijk op één van de andere kandidaten van GroenLinks. Als ik mag worden ingezworen dan hoop ik dat ik mijn religieuze gevoelens niet hoef te verbergen en dat ik vol trots mag zweren op God Almachtig.

Bastiaan Verberne is religiewetenschapper en kandidaat raadslid voor GroenLinks Den Haag


bastiaanverberne.nl

Bastiaan Verberne is religiewetenschapper, dagvoorzitter en presentator.

Lees andere stukken van