Voorpagina Algemeen

De rol van het Openbaar Ministerie

Het is morgen precies een jaar geleden dat het een na hoogste rechtsorgaan in dit land het Openbaar Ministerie heeft bevolen om Geert Wilders, tegen de zin van het OM, strafrechtelijk te vervolgen. Vandaag begint de regiezitting in de strafzaak tegen Wilders. De PVV-parlementariër wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat, discriminatie en het beledigen van moslims.

Een hoogst opmerkelijke uitspraak van de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Justitie zou niet overtuigd zijn van de bewijzen dat Wilders zich strafbaar zou hebben gedragen. Volgens het OM kunnen sommige uitlatingen van Wilders inderdaad als kwetsend worden aangemerkt, maar zijn niet strafbaar volgens de Nederlandse wet.

Ja, u leest het goed. Het Openbaar Ministerie, dat zelf maanden nodig heeft gehad om het stilzwijgen te doorbreken en om (on)begrijpelijke reden liever geen uitspraak had gedaan in deze zaak, kan zich maar niet vinden in de uitgebreid gemotiveerde uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam om Wilders te vervolgen.

Volgens het Hof heeft Wilders zich wel/mogelijk schuldig gemaakt aan de volgende strafbare feiten: 1. Het aanzetten tot haat en discriminatie op grond van door Wilders gedane uitlatingen in diverse media over moslims en hun geloof. 2. Belediging van moslims door Wilders gemaakte vergelijkingen van de islam met het nazisme. (bron: rechtspraak.nl LJN: BH0496, Gerechtshof Amsterdam)

Het Hof benadrukt dat zijn oordeel in die zin een voorlopig karakter draagt en dat Wilders dus nog niet is veroordeeld. Het is mij een raadsel waarom het OM in dit stadium van het strafproces tegen Wilders al heeft besloten om vrijspraak te eisen. Het OM doet er verstandig aan om Wilders voor de strafrechter te brengen en het oordeel aan de strafrechter te laten.

Het hof benadrukt dat de strafrechter de enige aangewezen ‘persoon’ is om te beantwoorden of er ruimte is voor veroordeling en, zo ja, in welke mate. De hardnekkige opstelling van het OM dat in elke andere bijzondere juridische omstandigheid niet zou aarzelen om verdachten voor de strafrechter te brengen, lijkt nog voordat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak is begonnen het laatste woord te hebben gesproken. Dat nog uit de mond van de strafrechter moet komen.

Ik hoop dat het OM beseft dat het rechtsgevoel van moslims, van wie wordt verwacht dat zij de Nederlandse rechtsstaat omarmen, op deze manier wordt ondermijnd. Voor beide partijen is het beter dat het OM beter geen vrijspraak eist. Het is mij niet duidelijk waarom het OM niet de lijn volgt die het Hof heeft bepaald. Alleen op die manier had het OM zichzelf kunnen vrijpleiten van vooringenomenheid en een eerlijke rechtsgang kunnen bevorderen.

Laat er geen misverstand over bestaan. De context waarin Wilders zijn uitspraken heeft gedaan zijn niet vergelijkbaar met die van een cabaretier tijdens een van zijn theatervoorstellingen.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata