Voorpagina Ingezonden, Politiek

Moslims, stem bewust!

Vaak genoeg wordt er geroepen dat Islam en democratie niet samengaan. Veel partijen zien de moslims als een gevaar voor de democratie en sommige moslims roepen weer dat democratie niet past binnen de Islam. De afgelopen weken ben ik echter positief verrast door de vele reacties van organisaties en de proactieve houding van Imams wat betreft de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
De afgelopen periode heb ik veel bijeenkomsten bezocht en veel mensen van verschillende gemeenschappen ontmoet. Ik heb hierbij met veel Imams gesproken en hen horen preken in moskeeën. Wat mij een warm gevoel gaf, was dat alle Imams die ik hoorde of sprak hun achterban hebben opgroepen om te stemmen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Een wat mediagenieker voorbeeld was de oproep van Imam Fawaz onlangs.

Stemmen is een recht en wij moslims moeten (met name in deze omstandigheden) dan ook gebruik maken van dit recht. Wij leven hier en dienen dan ook te participeren op verschillende niveaus en terreinen. Participatie in de politiek is daar een belangrijk onderdeel van. Ik ben blij dat de moslims hier steeds bewuster van worden. 

Ik vind het ook belangrijk om te reageren op de vele e-mails die rondgaan en oproepen om niet te stemmen omdat dit onislamitisch zou zijn. Een boodschap aan de lezers van deze e-mails: Laat je hierdoor niet afleiden! Het lijkt mij sterk dat vrijwel all Imams er naast zitten ;)

Vooral in Den Haag schat ik dat de opkomst bij de moslims erg hoog zal liggen. Moslims in Den Haag zijn meer dan ooit geïnteresseerd en gemotiveerd om te stemmen. Deels heeft dit te maken met het feit dat er meerdere partijen een beroep doen op de moslimachterban. Natuurlijk heeft dit ook negatieve kanten, maar ik vind dat hier ook een positieve trend uit is ontstaan: de moslims in Den Haag zijn erg bewust over hun stem! De mensen geven om hun buurt, maken gebruik van hun stemrecht en weten wat het belang hiervan is. Hou je dus rustig, alles kost tijd en ook hieruit zullen weer vele lessen getrokken kunnen worden om in de toekomst de nodige kwaliteitsslagen te maken.

Ik roep iedereen die dit leest dan ook om je verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van je stem. Stem ook niet zomaar op de eerste de beste die je kent ;) Bekijk de verschillende partijen en kijk naar de kandidaten die jij als vertegenwoordiger zou willen zien. Als je er niet uitkomt dan kun je de stemwijzer nog altijd raadplegen. Hier in Den Haag zeggen wij dan: Stemmûh!!


Adeel Mahmood is kandidaat-raadslid van Islam Democraten (Den Haag) en oud-voorzitter van studentenvereniging MashriQ.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!