Voorpagina Ingezonden

In Almere kan het! En in de rest van Nederland?

Dit stuk is ingezonden door Ayse Bayrak

De PVV is in Almere de grootste partij geworden en zet Nederland hiermee in een keer op de kaart als DE stad die het imago van tolerant Nederland internationaal aan gruzelementen heeft gegooid. In de tijd van financiële crisis waarbij van een ieder wordt verwacht dat men de schouders eronder zet om de economie weer in het zadel te helpen, zet de PVV de gehoofddoekte moslima’s buiten spel door een verbod te willen invoeren op hoofddoekjes in alle door de overheid gesubsidieerde gebouwen.

Dat is treurig, maar met het oog op de landelijke verkiezingen op 9 juni is dit ook een kans. Nu Almere als ‘PVV proeftuin’ van Nederland in de spotlights staat, hebben moslima’s in Nederland de kans om iets van zich te laten horen. Het is niet genoeg om te negeren en door te gaan met de orde van de dag alsof er niets gebeurd is. Blijkbaar heeft 1 op de 5 Almeerders een rede om op de PVV te stemmen en is onze vlag van de vrijheid daar een belangrijk onderdeel van. Uit alle hoeken krijgen we steun, van zowel vrouwen en mannen die als protest met een hoofddoek op kwamen stemmen, als Paul de Leeuw die in zijn show een hoofddoek opzet! Tijd dat wij moslima’s ook in actie komen!!!

Behalve dat PVV’ers blijkbaar een hekel hebben aan hoofddoekjes in het straatbeeld, denken ze ons met dit verbod ook een plezier te doen omdat wij onderdrukt zouden worden door onze mannen. Wij moeten deze PVV’ers duidelijk maken dat wij ons niet laten onderdrukken door welke man dan ook en zeker niet door een geblondeerde joker. Na de gemeenteraadverkiezingen heb ik regelmatig voor het gemeentehuis in Almere gestaan met de leus in mijn handen:

Mijn hoofddoek, mijn vrijheid!

Over het algemeen reageerden mensen daar heel positief door een duim op te steken of ‘goede actie’ te roepen. Vaak kwam het ook tot een inhoudelijk gesprek waarin mensen hun zorgen konden uitspreken en we met elkaar van gedachten konden wisselen en concluderen dat een hoofddoekjesverbod niets oplost maar alleen de verhoudingen verder op scherp zet. Nu staat de deur open voor begrip en dialoog.

Op maandag 8 maart (internationale vrouwendag) heb ik via een mail oproep gedaan aan alle vrouwen met of zonder hoofddoek deze actie te steunen. Als regelmatig vrouwen bij het gemeentehuis van hun eigen gemeente zullen staan met een leus die uitnodigt tot dialoog en begrip, dan zullen mensen mogelijk twee keer nadenken of ze op de PVV willen stemmen. De partij die pretendeert van de Vrijheid te zijn, blijkt voor anderen de partij van het Verbod te zijn! Mensen weten veel minder van de Islam dan je zou denken en laten zich leiden door de angst die PVV handig weet aan te wakkeren. Ook het feit dat moslims net zo goed slachtoffer zijn van criminaliteit is voor veel mensen een nieuw inzicht. Door het wij-zij denken te doorbreken en de accenten te leggen op de samenleving in zijn geheel kan er daadwerkelijk iets veranderen in Nederland. Maar dan moet je ook echt mee doen, meedenken en meepraten, anders worden beslissingen genomen over onze hoofden!

Dus: Toon initiatief. Ga naar het gemeentehuis, neem een leus mee als: Mijn Hoofddoek, mijn Vrijheid, Vrouw van de Vrijheid of een andere duidelijke doch vriendelijke leus die mensen aanzet tot nadenken. Ga regelmatig een uurtje staan en los elkaar af zodat er een estafette actie ontstaat. Wacht niet af tot andere mensen het voor je gaan regelen want voor je het weet neemt de PVV de touwtjes in handen en hebben we hier in Nederland de poppen aan het dansen!

Moge Allah swt ons allen leiden


Ayse Bayrak de Jager is sinds haar 15e moslim. Ze heeft 16 jaar gewerkt als groepsleerkracht in het basisonderwijs en daarna bij de Raad voor de Kinderbescherming. Met haar onderwijs adviesbureau OAB De Koepel geeft ze momenteel ondermeer lessen’ slachtoffer en delictpreventie’ op de bassischool. Ze zet zich in om diverse bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen door actief burgerschapsvorming projecten op de basissschool en door middel van kunst. Niet geheel onbelangrijk: Ze is moeder van vijf kinderen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!