Voorpagina Gastarbeiders

Internationale Vrouwendag

Afgelopen week stond in het licht van vrouwenrechten. Maandag 8 maart was het namelijk de Internationale Vrouwendag. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin in Kopenhagen in het jaar 1910. Dit ging voornamelijk om de strijd voor het algemeen kiesrecht. Door de jaren heen kwam er steeds meer belangstelling voor deze dag en in 1978 is deze door de Verenigde Naties erkend als officiële feestdag. Ook dit jaar werd er veel aandacht aan deze dag besteed en heb ik me bezig gehouden met allerlei activiteiten omtrent deze dag.

Sommigen zullen mij kennen van mijn speerpunt: water als een mensenrecht. Maar daarnaast is vrouwenrechten voor mij ook een belangrijk thema waarvoor ik mij wil inzetten. Vrouwen in conflict situaties heeft daarbij vooral mijn interesse. Hierbij vind ik het belangrijk dat de vrouw niet meer als slachtoffer wordt gezien maar als peace-maker. En om vrouwen meer te betrekken in besluitvorming en overleg. Samen met de VN vrouwenvertegenwoordigers hebben wij daarom een opiniestuk geschreven over een resolutie die vrouwenrechten betreft en verbeterpunten die wij zien.

Maar vooral de aanloop naar 8 maart was voor mij een drukke periode. WomenInc, een organisatie die jaarlijks aandacht geeft aan deze dag, organiseerde een groot event en verschillende talkshows. Ik was hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan een van de talkshows  vanwege mijn verkiezing als VN jongerenvertegenwoordiger vorig jaar. Een andere gast was Marieke Stellinga die het boek ‘De mythe van het glazen plafond’ heeft geschreven.  Hierin stelt zij dat het glazen plafond in Nederland niet meer bestaat omdat er geen bewijs is dat vrouwen nog stelselmatig worden gediscrimineerd. Dit is een onderwerp wat veel discussie oproept en dat heb ik deze week ook gemerkt. Ik heb veel vrouwen gesproken en bijna allen voelden dat ze nog niet dezelfde kansen krijgen als mannen en dat er dus wel degelijk sprake is van zo’n glazen plafond. Ik zelf was het toch redelijk met Stellinga eens, hierbij ontken ik niet dat discriminatie van vrouwen nog steeds voorkomt maar of dit stelselmatig is, betwijfel ik. Toch dat boek binnenkort maar gaan lezen waarin ze haar stelling met ‘feiten’ onderbouwt.

Om dit glazen plafond te breken zouden we meer vrouwen in topfuncties moeten hebben. Hier ben ik helemaal voor. Echter, dan moeten er wel genoeg vrouwen full-time werken. En Nederland staat bekend als kampioen deeltijd werken door vrouwen. Maar is hier wat mis mee? Op het WomenInc festival werd een onderzoek van de Nationale Jeugdraad (NJR), waar ik als jongerenvertegenwoordiger zelf onder val, gepresenteerd en werd  gezegd dat het een probleem vormt dat vrouwen in Nederland massaal deeltijd willen werken. Maar wat als sommige vrouwen in Nederland nu helemaal geen behoefte hebben aan een fulltime baan buitenshuis ? Maakt dit je minder ambitieus? Ik vind van niet. Ambitie staat voor mij namelijk naar het streven naar meer en naar beter worden in wat je doet. Dit hoeft dus niet puur op carrière te zijn gericht. Ambitie was ook het thema van een ander panel waar ik aan deelnam in de loop naar Internationale Vrouwendag.

Al-Nisa, een moslimvrouwenorganisatie, had tevens een dag georganiseerd met het thema ‘Vrouwen met ambitie’. Samen met onder andere Famile Arslan, ook wel bekend als de eerste advocate met een hoofddoek, nam ik deel aan dit panel. Hierbij werden de ambities van verschillende vrouwen besproken en de obstakels. Ook hier was ik nog wat feller dan de rest toen het ging om de invoering van quota. De overheid zou bijvoorbeeld een quota kunnen invoeren waarbij een minimaal percentage vrouwen wordt vastgesteld dat topfuncties moet bekleden. Ik zelf ben hier principieel tegen omdat discriminatie in wat voor vorm dan ook, positief of negatief, naar mijn mening niet wenselijk is. Toch kon ik weinig mensen vinden die het met mij eens waren. Velen zagen zo een quota toch als een steuntje in de rug voor succesvolle vrouwen om in de mannenwereld binnen te komen. Nu ben ik het er zeker mee eens dat we er in Nederland nog niet zijn als het gaat om vrouwenrechten. Vrouwen worden namelijk nog steeds niet hetzelfde betaald als mannen voor dezelfde functie. Ik denk ook dat hier beleid voor moet komen maar niet in de dwingende vorm van een quota, opgelegd door de overheid.

Maar dit is slechts mijn mening. Naarmate ik me langer bezig houd met mijn functie als jongerenvertegenwoordiger begin ik te zien hoe groot de uitdaging is, namelijk de stem van de Nederlandse jongeren laten horen die toch erg divers is. Maar ik heb nog tot oktober voordat ik mijn speech aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geef. Dus nog genoeg tijd om uit te vogelen wat de Nederlandse jongeren nou precies denken en hoe al die verschillende meningen kunnen samen komen. Een grote uitdaging, maar genoeg ambitie om deze te vervullen!