Voorpagina Algemeen, Politiek

Open brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Aanstaande dinsdag 3 juni staat de voordracht van de heer Guido van Woerkom tot Nationale Ombudsman op uw agenda. U moet zich hierover uitspreken en een beslissing nemen.

In het recente verleden heeft de heer van Woerkom een uitspraak gedaan die ons verontrust. De heer van Woerkom heeft zich, als directeur van de ANWB, discriminerend uitgelaten over Marokkaanse Nederlanders. Zijn vrouw zou niet met de taxi mogen rijden, want er zou een kans bestaan dat zij een Marokkaan als taxichauffeur krijgt. Deze uitspraak strookt naar ons idee niet met het profiel voor de functie van Nationale Ombudsman. Gelet op deze uitlating vinden wij dan ook dat de heer van Woerkom geen ombudsman kan worden van alle Nederlanders.

Het mag duidelijk zijn dat de uitspraak van de heer Woerkom 4 jaar geleden, nu meer dan relevant is omdat hij is voorgedragen als Nationale Ombudsman. In 2010 was de heer van Woerkom geen Nationale Ombudsman en accepteerde men zijn excuus. Dat neemt niet weg dat hij als directeur van ANWB, met 4 miljoen leden, dergelijke uitspraak nooit had mogen doen. Om nu, als onafhankelijk en onpartijdig Ombudsman, alle 17 miljoen inwoners te kunnen vertegenwoordigen lijkt ons een excuus niet genoeg. De uitspraak van de heer Van Woerkom, in het recente verleden gedaan, doet hedendaags afbreuk aan de geloofwaardigheid van het ambt van Nationale Ombudsman. Met zijn uitspraak zijn de betrouwbaarheid, de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de heer Van Woerkom in het geding en ernstig geschaad.

Volgens de voor ons bekende procedure, geschiedt de benoeming van de Nationale Ombudsman op basis van een voordracht van drie personen, dit is niet gebeurd. Wij vragen u dan ook de Kamercommissie hierop te wijzen en deze te vragen geschikte kandidaten voor te dragen, waarvoor draagvlak is vanuit de gehele samenleving. Het past juist een democratische samenleving niet om op dergelijke functies personen te hebben die (discrimineren of zich discriminerend uitlaten over een bevolkingsgroep) zich schuldig maken aan onderscheid brengen in Nederlandse burgers.

Beste kamerleden wij vragen u om bij u zelf ten rade te gaan of u wel zou willen kiezen voor een Nationale Ombudsman die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan discriminerende uitspraken, terwijl velen van u juist pleiten om racisme en discriminatie in de samenleving stevig aan te pakken. Juist met deze keuze voor de heer Van Woerkom geeft u als politiek een verkeerd signaal af aan de samenleving. Een signaal aan Marokkaanse taxichauffeurs dat zij er niet bij horen. Een Nationale Ombudsman moet onafhankelijk, integer en onpartijdig zijn. De Nationale Ombudsman heeft als primaire taak om klachten onpartijdig te behandelen. Wij achten dan ook dat de heer Van Woerkom, gezien zijn uitspraken, niet in staat is een woordvoerder en vertegenwoordiger te zijn voor de gehele Nederlandse samenleving. Hoe ongeloofwaardig is een Ombudsman in dezen, als hij zich moet uitspreken tegen racisme en ongelijkheid.

Wij vragen u als kamerlid, niet in te stemmen met de voordracht en zorg te dragen voor nieuwe kandidaten die wel voldoen aan het profiel en vertrouwen genieten van alle Nederlanders.

Met vriendelijke groet,

Mohamed Azahaf (Student Nederlands recht)

Lody van de Kamp (Rabbijn en schrijver)

Frank van der Linde (Publicist/activist)

Sami el Ghalbzouri (Bestuurslid Hockey Maroc)

Marten Bos (Buurtcoordinator COC Amsterdam)

Amma Asante (Doctorandus en oud-politica)

Naima Ajouaa (Politica)

Aissa Zanzen (Maatschappelijk actieve burger)

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie